/Files/Images/bøgeskov-1500.jpg

Skovrådet klar til at understøtte FN's klimaanbefalinger

Skovrådet, som HedeDanmark er en del af, iværksætter arbejde, som skal levere en række anbefalinger, der blandt andet kan styrke rammerne for produktion af ansvarligt træ fra de danske skove samt øge anvendelsen af træ i produkter, som lagrer CO2, og som kan erstatte blandt andet stål og beton i byggeriet. Anbefalinger skal bidrage til at afhjælpe de klimaudfordringer, som FN's klimapanel, IPCC, netop har offentliggjort.

Behovet og vigtigheden af nytænkning og øget anvendelse af træ, som lager for CO2 og erstatning for en række klimabelastende løsninger i hverdagen, bliver endnu en gang understreget. Denne gang med offentliggørelse af den sjette klimarapport fra FN's klimapanel, IPCC. Øget produktion og anvendelse af træ er omdrejningspunkt for to fokus-, udviklings- og indsatsområder, som Skovrådet vil afdække og netop har iværksat.
 
”Skovbrug indtager allerede en yderst vigtig rolle i den grønne omstilling, hvor vi skal ændre os fra at være et fossilbaseret samfund til et samfund, hvor et langsigtet mål om klimaneutralitet opnås på en omkostningseffektiv og sikker måde. FN's konklusion er klar; det er bydende nødvendigt med handling nu. Vi ser skovbruget som en del af løsningen på klimaudfordringerne og skovbruget både kan, skal og vil komme til at spille en endnu vigtigere rolle i løsningen af de udfordringer, vi står over for. Derfor er det nødvendigt, at vi både ser på, hvordan og hvor meget træ vi producerer, og hvordan vi kan øge anvendelsen af træ,” siger skovrådets formand Carsten With Thygesen.

Historisk stor efterspørgsel

Skovrådets initiativ er sat i værk i forlængelse af, at Regeringen ultimo 2020 vedtog en natur- og biodiversitetspakke, som prioriterer etablering af urørt skov og naturnationalparker – herunder etablering af op til 75.000 ha urørt skov. Beslutningen om at etablere mere urørt skov i Danmark sker samtidig med en historisk stor efterspørgsel efter træ i Danmark og internationalt fra bl.a. bygge- og materialeindustrien og som erstatning for plast. Skovrådets arbejde skal bidrage til at sikre, at dansk skovbrug kan imødekomme den øgede efterspørgsel. 

Det er en unik egenskab ved skove, at de optager og populært sagt suger CO2 ud af atmosfæren og dernæst lagrer det i træet. Derudover vil træ i en lang række situationer kunne erstatte materialer som stål, beton og aluminium, der udleder store mængder CO2, når de fremstilles. Netop træets evne til at suge CO2 ud af atmosfæren og eksempelvis binde det i træ anvendt i konstruktioner i byggeriet betyder, at det med kendt teknologi er muligt allerede i dag at substituere en række energikrævende og klimabelastende materialer med alternativer af træ.

Styrket forsyning og anvendelse

Skovrådets arbejde vil derfor have fokus på både øget forsyning og øget anvendelse af træ fra dansk skovbrug.
 
forsyningssiden vil Skovrådet undersøge og drøfte de nuværende og fremtidige rammer for produktion af træ, herunder hvordan produktionen af dokumenterbart træ fremmes f.eks. ved øget anvendelse af certificering.
 
anvendelsessiden vil Skovrådet afdække og inspirere til hvordan både kendte og nye former for anvendelse af træ  kan fremme en grøn omstilling. Det gælder ikke mindst hvordan den nuværende afbrænding af biomasse i fremtiden kan benyttes til nye og mere værdiskabende formål og hvordan træ i højere grad kan indgå i den cirkulære økonomi. 
 
Skovrådet vil allerede på sit møde i oktober behandle de konkrete anbefalinger. Anbefalingerne vil herefter blive præsenteret i én samlet illustrativ og lettilgængelig rapport.

Del denne