/Files/Images/vandloeb1500.jpg

Sloths Naturpleje bliver en del af HedeDanmark

Fra 1. november bliver Aalestrup-virksomheden Sloths Naturpleje en del af HedeDanmark.

Nu får de 20 ansatte hos Sloths Naturpleje en masse nye kollegaer at hilse på. Virksomheden med base i Aalestrup i Vesthimmerland bliver pr. mandag d. 1. november 2021 nemlig en del af den grønne entreprenørvirksomhed HedeDanmark, som har omkring 800 ansatte rundt om i hele landet.

Sloths Naturpleje har beskæftiget sig med vandløbsvedligeholdelse siden begyndelsen af 1960’erne, og det er derfor en virksomhed med stor viden på dette område. Herunder har Sloths Naturpleje særdeles stor erfaring med vedligeholdelse af vandløb fra båd. HedeDanmark beskæftiger sig i forvejen med grødeskæring, vandløbsrestaurering og klimaopgaver, og ledelsen er derfor glad for at få nye, gode medarbejdere med stor faglighed på netop dette felt...

 fortæller divisionsdirektør for HedeDanmark Landskab & Anlæg, Claus Lorenzen:

”Vi er utroligt glade for at få flere gode medarbejdere med de kernekompetencer, som Sloth Naturpleje er i besiddelse af. Det bliver en god tilføjelse til vores eksisterende vandløbsforretning og give synergier i opgaveløsningen. Der er ingen tvivl om, at Sloths Naturplejes årelange erfaring med netop dette, vil komme vores kunder over hele landet til gode.”

- fortæller divisionsdirektør for HedeDanmark Landskab & Anlæg, Claus Lorenzen:

"Jeg ser det som en perfekt løsning for både os og HedeDanmark, og jeg glæder mig til at komme i gang i et nyt regi og blive en del af noget større og mere komplekst. Samtidig ser jeg frem til at bringe vores kompetencer i spil i en større sammenhæng og bringe vores know-how med videre.”

- Også ejer af Sloths Naturpleje, Ole Goldermand Petersen, er glad for den nye konstellation:

Vigtigt arbejde for klima og biodiversitet

Foruden grødeskæring med både, mejekurve og manuel skæring beskæftiger Sloths Naturpleje sig også med vandløbsrestaureringsopgaver, herunder genåbning af rørlagte strækninger, genslyngning og etablering af gydebanker, oprensninger samt andre naturplejeopgaver for en række kommuner i Nord- og Midtjylland. Vandløbsvedligeholdelse og -restaurering er en eksisterende del af HedeDanmarks opgaveportefølje, og Sloths Naturplejes ydelser ligger derfor perfekt i tråd med HedeDanmarks arbejde som en grøn virksomhed, der har partnerskab med naturen som et hovedformål.

Arbejdet med vandløb bliver ikke mindre aktuelt i de kommende år med de øgede nedbørsmængder og stigende vandstande, som man allerede mærker effekten af. Samtidig er der mange steder et ønske om at forbedre forholdene i vandløb.

Fremover vil håndtering af den øgede vandmængde blive et stadigt vigtigere fokusområde for både kommuner og private, og med inddragelsen af Sloths Naturpleje og de synergier, der følger med, er HedeDanmark nu endnu bedre rustet til at hjælpe vores kunder, der nu og i fremtiden vil blive berørt af den større mængde vand samt ønsker at øge biodiversiteten,” 

- siger Claus Lorenzen fra HedeDanmark.

Del denne