/Files/Images/Morten-Krogh-MOK-juletræsplanter-plantage-1500.jpg

Små nobilisgran bliver superstjerner i 2039

Her få dage før jul har mange købt, hentet og pyntet det træ, der skal danne centrum om julen i 2019. Hjemme hos afdelingsleder Morten Krogh fra HedeDanmark er der imidlertid et særligt fokus på julen om 20 år, for i hans jord bag huset står små nobilisplanter, som danner kimen til juletræerne i 2039.

Der er stadig lang vej fra de små nobilisplanter hos Morten Krogh til de færdige juletræer, som står hjemme i stuerne – cirka 20 år. Planterne er med i et frøavlsprojekt, som på sigt skal sikre julen i Danmark og resten af Europa fra 2039 og fremover. 

”Det genetiske arbejde har en enorm betydning for, hvordan de kommende juletræer ser ud, og hvor hårdføre de er. Vi forholder os til både farve, nålefasthed, grenenes symmetri og hårdførhed over for vejr og skadedyr. Faktisk er vi langt mere kritiske, end når familien Danmark udvælger det juletræ, som skal med hjem i stuen,”

- siger Morten Krogh.

Nye juletræer 20 år undervejs

HedeDanmark og Ulrik Braüner fra Københavns Universitet har arbejdet sammen om at lokalisere de juletræsbevoksninger, som er afkom af FP.623 – frøplantagen C.E. Flensborg nord for Viborg. Afkommet giver nogle meget blå nåle, som er karakteristiske for nobilis. Alle bevoksninger med afkom fra FP.623 har været gennemgået for at finde de allerbedste træer. Efter en længere proces, hvor flere og flere træer er blevet fravalgt, er kun 45 træer kommet gennem nåleøjet som de genetisk bedst egnede til at avle videre på.

”Der kan godt gå lidt Excel-ark i den, når vi sidder og filtrerer på de forskellige parametre inde på kontoret. Så er det godt at komme ud og få fingrene i planterne, når vi udpeger de fineste eksemplarer, som vi vælger at gå videre med. Jeg har da høje forventninger til, at vi får valgt den rigtige genetik, der danner grundlag for Europas kommende juletræer. Så tænker jeg på, at jeg er med til at påvirke julen for kommende generationer efter min tid. Det er stort.”

- siger Morten Krogh

De små nobilisplanter, som står hjemme hos Morten Krogh, skal plantes ud på to arealer (Laugesens plantage ved Bjerringbro og C.E. Flensborg nord for Viborg). Om 10 år er planterne så store, at de fungerer som regulære frøplantager de næste 60 år. Frø herfra bliver til næste generation af planter – planter, der udvikler de sig til smukke juletræer, som sælges i Danmark og resten af Europa. 

Baggrund

Baggrund

NOBEURO-projektet er startet som et samarbejde mellem Københavns Universitet, Danske Juletræer, Hedeselskabet og HedeDanmark i 2013. Det er et såkaldt Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Her går erhvervsliv og forskere sammen om at skabe merværdi – i dette tilfælde bæredygtige og værdifulde nobilis juletræer til eksport i Europa som et supplement til nordmannsgran. HedeDanmark deltager i den praktiske del af projektet, fx med at udvælge og måle planternes vækst, mens Hedeselskabet sponsorerer en del af projektet. 

Del denne