/Files/Images/biogødning-spredning-1500.jpg

Stadig interesse for biogødning trods strammere regler

Den 1. august 2017 trådte en række nye gødningsregler i kraft.
/Files/Images/Fosfor-diagram-450.png

Væsentligt for vores branche var, at gødningsreglerne blev flyttet fra ”Affald til jord bekendtgørelsen” over i ”Husdyrgødningsbekendtgørelsen”, hvorved reglerne blev harmoniseret med alle andre organiske gødninger. Dette er en blåstempling af, at myndighederne sidestiller blandt andet biogødning (spildevandsslam) med f.eks. husdyrgødning.

De nye regler har udfordret mange i landbruget, da der bl.a. nu er sat loft over, hvor meget fosfor, der må udbringes på arealerne. Desuden er der indført perioder på året, hvor der slet ikke må udbringes gødning. HedeDanmark er godt rustet til de nye udfordringer, da vi meget tidligt blev opmærksomme på de nye udfordringer. Vi forsøger løbende at have overkapacitet af lagerplads, så vi altid har mulighed for at oplagre vores kunders restprodukter. I år er vi ekstra udfordret af, at der har været store nedbørsmængder, hvilket dels har fyldt nedbør i vores lagre – dels har hindret nogle landmænd i at modtage den planlagte mængde gødning.

Det nye fosforloft har gjort, at vi i visse områder har set os nødsaget til at køre specielt biogødningen længere væk fra produktionsstedet for at finde landmænd, der har ”plads” til gødningen i deres gødningsregnskab. Heldigvis mærker vi stadig en god interesse for vores produkter, der oftest er kendetegnet ved at være veldeklarerede, have et fint indhold af næringsstoffer samt et højt indhold af organisk materiale. Organisk materiale har en større og større fokus hos vores modtagere, da det giver en bedre jordstruktur og en større biologisk aktivitet i jorden.

De nye regler har rusket op i os alle og tvunget os til at tænke lidt anderledes. Men heldigvis kan de fleste landmænd fortsat se en ide i – og har mulighed for – at modtage restprodukter med gødningsværdi.

Del denne