/Files/Images/abies-nordmanniana-1500.jpg

Status på frøindsamling af Abies nordmanniana i Georgien, 2017

Årets høst af kogler i Ambrolauri, Tlugi i Georgien er nu i gang. Første høstdag var 18. september, og de første kogler ligger nu til tørring i vores koglelade i Skhartali, der støder op til afdeling 20.

Koglesætning i afdeling 12. Høsten 2017 – Ambrolauri, Tlugi, Georgien

Koglesætning i afdeling 12. Høsten 2017 – Ambrolauri, Tlugi, Georgien

Koglesætningen er mindre end forventet, og kvaliteten er meget varierende. Den største koglesætning er i afdeling 12, 1.200 - 1.300 m.o.h., og kvaliteten er her bedre end i 2016, men koglesætningen er uens fordelt i afdelingen.

I afdeling 20 er en stor del af koglerne nederst på skråningen skadet af insekter, og vi forsøger derfor indhøstning lidt højere oppe på skåningen, men situationen er i skrivende stund lidt uklar.

Indhøstningen og organiseringen forløber tilfredsstillende, dog har der været forsøgt illegal høst i den nedre del af afdeling 12, hvilket dog blev stoppet i tide af vores team.

Efter et meget fugtigt forår har sommeren været tør og med høje temperaturer. Denne vejrtype er fortsat ind i efteråret med temperaturer p.t. over 30 grader midt på dagen. Det gode vejr betyder, at koglerne er mere modne end normalt, og høstperioden kan dermed hurtigt blive forkortet, hvis koglerne falder fra hinanden, inden vi når at plukke dem.

Koglerne fra afdeling 12 og 20 er naturligvis holdt skarpt adskilt fra hinanden – under indhøstning i skoven, hvor hver enkelt sæk inspiceres og godkendes af HedeDanmarks egne folk (Poul og Mikael). De enkelte sække markeres med farvede etiketter (gul for afdeling 20 og hvid for afdeling 12), således at der nemt kan skabes et overblik over den aktuelle beholdning, og uregelmæssigheder kan stoppes, inden de får betydning. Når sækkene er blevet etiketteret og plomberet, vil forseglingen ikke blive brudt, før koglerne er i Tvilum, hvor plomberingen kontrolleres og godkendes af de danske myndigheder

Borjomi, Tadzrisi, Georgien

I 2017 var der næsten ingen koglesætning i vores afdeling 20 i Borjomi, Tadzrisi – kun i mindre grad i 1.800 meters højde. Koglerne er af dårlig kvalitet og meget vanskeligt tilregnelige.

Sikkerhed for oprindelse

Med baggrund i vores ”Kvalitetshåndbog” og med mange års erfaring og kendskab til de lokale forhold samt tilstedeværelse og kontrol i skoven under hele indhøstningen kan vi stå inde for sikkerhed for oprindelse. Den daglige kontrol i skoven af vores danske medarbejdere er hårdt arbejde, men altafgørende for at håndhæve vores retningslinjer i Kvalitetshåndbogen, der sikrer, at vi ved, hvad ”der kommer i sækken”. 

Bemandingen er vigtig, og det er vores erfaring, at det er vanskeligt at overskue og kontrollere indhøstningen af mere end én afdeling pr. mand. Derfor har vi både Mikael og Poul på stedet til at udføre den daglige kontrol i skoven.

/Files/Images/Poul-og-Mikael_2017_800x (1).jpg Mikael og Poul på arbejde i Georgien.

Certificering

Fra og med indhøstningen i 2014 er HedeDanmark Skovfrø tilsluttet NaturErhvervstyrelsens ordning for Aftalebaseret kvalitetsordning for skovfrø af OECD-arter.

I forbindelse med at HedeDanmark valgte at certificere indhøstningen af Abies nordmanniana i Georgien i 2014, producerede vi samtidig en film, som dokumenterer vores indhøstningsprocedurer i Georgien, og som visuelt viser vores konstante fokus på sikkerhed for oprindelse – fra opstart af indhøstningen i Ambrolauri, Tlugi – til oprensning på vores faciliteter i Tvilum.  

Del denne