/Files/Images/Randers Stenrev 21.03.2023 (3).JPG

Stenrev i Randers Fjord skal bringe havlivet tilbage

HedeDanmark har etableret fire stenrev i Randers Fjord, som skal hjælpe biodiversiteten i vandet på vej.

Fra en bar og gold sandbund til et mylder af undervandsliv blandt sten, planter og alger. Det er målet for en del af Randers Fjord, der ligger ved Udbyhøj Havn ved fjordens munding.

Derfor har HedeDanmark i løbet af marts 2023 etableret fire stenrev i den ydre del af fjorden. Revene skal skabe bedre betingelser for livet under havoverfladen. Og det er akut behov for. For de  danske fjorde og kyststrækninger er ikke i god forfatning. Faktisk kan kun fem af 109 kystnære områder betegnes som værende i god økologisk tilstand, viser Miljøstyrelsens tilstandsvurdering for kystvande fra 2021.

Tidligere myldrede fjordene af liv og planter, men en blanding af stenfiskeri til etablering af moler og kvælstofudledning fra landjorden har skabt et øde og livløst landskab under vandet i fjorde og kystområder.

/Files/Images/Randers Stenrev - første stenkast 15.03.2023 drone (7).JPG Skolerevet er etableret med en gravemaskine, der er kørt ud i vandet og har dumpet stenene.

I Randers Kommune ønsker man at hjælpe naturen på vej til tidligere tiders mangfoldighed af liv i fjorden, og her skal stenrevene spille en vigtig rolle for både biodiversitet og klima.

Stenrev, som dem HedeDanmark har anlagt, har en række gode egenskaber i forhold til havmiljøet. De skaber skjulesteder for småfisk og andre havdyr og er samtidig grobund for forskellige typer tang og andre alger, der ud over at danne levested for smådyr også binder CO2. Samtidig danner stenrevene bølgebrydere, så der senere kan etableres ålegræsbede i forbindelse med stenrevene.

Ålegræs, som er væsentlig i opretholdelsen af livet på de arealer, er også på tilbagegang i mange danske kystområder. Derfor skal der til sommer etableres ålegræsbede ved siden af stenrevene, så de tilsammen vil skabe de bedste betingelser for biodiversiteten i fjorden.

/Files/Images/Randers Stenrev 21.03.2023 (2).JPG De øverste sten i skolerevet ligger ved lavvande over havoverfladen.

Der er i alt brugt 2400 tons sten til de fire rev. Tre af dem er anlagt på ca. 1,5 meters dybde, mens et fjerde rev, der ligger umiddelbart ved siden af Udbyhøj Nordhavn, ligger på lavere vand. Det bliver kaldt skolerevet og skal fungere som et oplevelsesområde til undervisning og for andre naturinteresserede, der besøger området. Her kan man vade ud og med egne øjne se de dynamikker, der er på spil, når man skaber grobund for mere liv i fjorden.

Skolerevet er etableret med en gravemaskine, der kørte ud i fjorden og lagde stenene. De tre rev på dybere vand er skabt ved, at en pram med en gravemaskine sejlede ud til området, hvor stenene så blev lagt i vandet.

Initiativet til stenrevet er taget af borgergruppen Randers Stenrev og er blevet realiseret i et samarbejde med Randers Kommune og Aarhus Universitet. Projektet koster 1.000.000 kroner og er finansieret af ELRO-fonden, LAG Randers Favrskov og EU. Den senere etablering af ålegræsbede er blevet støttet af Hedeselskabet.

Del denne