/Files/Images/biogødning-1500.jpg

Stor andel af biogødningen (spildevandsslammet) udnyttes om gødning

For år tilbage var der stor uenighed om, hvor stor en andel af det danske spildevandsslam (biogødning), der blev anvendt som gødning i landbruget.

Miljøstyrelsen vurderede, at det var omkring 50 %, der blev brugt som gødning, mens branchen vurderede, at det var omkring 77 %. Ny rapport fra NIRAS udarbejdet for Miljøstyrelsen bekræfter, at vi i Danmark har en meget høj genanvendelse af vores biogødning (spildevandsslam).

73 % af biogødningen genanvendes som gødning

Rapporten angiver, at 73 % af biogødningen i Danmark genanvendes som gødning i landbruget, hvor særligt fosfor er en vigtig ressource. Vi er således tæt på Genanvend Biomasses skøn på 77 % samt regeringens målsætning om, at 80 % af alt fosfor skal genanvendes. Rapporten gengiver, at der er stor fokus på de resterende 27 %, som primært går til forbrænding enten af politiske eller miljømæssige årsager. Flere projekter er således i gang med at undersøge, hvorvidt det er muligt på et kommercielt grundlag at udvinde fosfor fra f.eks. forbrændingsasken. Teknisk er det muligt - men løsningerne er så dyre, at de nuværende fosforpriser slet ikke kan retfærdiggøre teknologierne. Men der sker naturligvis udvikling løbende.

Indtil videre kan vi således fortsat glæde os over, at vi med den direkte landbrugsløsning udnytter alle ressourcerne i biogødningen på en god og sikker med. Og måske vi i stedet for komplicerede og dyre teknologier skulle arbejde hen imod, at de resterende 27 % biogødning bliver af så god kvalitet, at det kan udnyttes direkte.

Hele rapporten fra Niras/MST kan læses her.

Del denne