/Files/Images/vandløb-1500.jpg

Vådområde ved Holbæk modtager landskabs-pris

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabs- kulturs lokale Holbæk-afdeling har netop præmieret vådområdet Tempelkrog Nord ved Holbækmotorvejen, som HedeDanmark i slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019 udførte for Holbæk og Lejre Kommune.

Egentlig var hovedformålet med vådområdet Tempelkrog Nord ikke, at det skulle være smukt at kigge på – men et projekt, der skulle forhindre udledning af for meget kvælstof til Isefjorden og dermed forbedre vandmiljøet i fjorden.

 
Alligevel har Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk valgt at præmiere naturområdet – ifølge næstformand i foreningen Birgitte Degener, fordi det er et eksempel på et vellykket, kulturskabt landskab:


”Der kommer fugle i store mængder, og faktisk er havørnen også kommet hertil. Det er jo fantastisk,” fortæller hun til TV2 Øst om, hvad der gør, at Tempelkrog Nord var den rette prismodtager.

 

Fiske-flyttedag

Jesper Kirkegaard fra HedeDanmark har været projektleder i forbindelse med udførslen af vådområdet og vandløbsrestaureringen i området – herunder genslyngningen af  Elverdamsåens nye åløb, der i februar krævede en flytning af åens fisk fra det gamle, lige åløb og over i det nye. 

/Files/Images/sol opgang 800.png

For ham betyder landskabsprisen meget:

”Jeg er stolt over at have deltaget i et projekt, der vinder en pris. Det er altid godt og meningsfyldt at være med til at skabe nye naturområder, som samtidigt gavner vandmiljøet. Det er ekstra-godt, når andre også værdsætter det arbejde, vi har udført. Det har fra starten været et spændende projekt, og vi har gennem hele forløbet haft et rigtig godt samarbejde med projektleder Eskild Dalsgaard Lund fra Lejre Kommune og Rambøll der har været rådgiver på projektet,” siger han.

Jesper Kirkegaard har af flere omgange vist interesserede rundt ved vådområdet og fortalt om projektets betydning for forbedringen af vandmiljøet i fjorden.

Præmien fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur er en plakette med et messingskilt, som er placeret ved vådområdet.

Du kan se en film om Tempelkrog Nord her:

Del denne