/Files/Images/Aaby_Mose_maskiner_1500x900.jpg

AABY MOSE (EU-Life-projekt) – DIGE MED PE-MEMBRAN

Fakta

Kunde
Jammerbugt Kommune, Vand og Natur
Rådgiver
Naturrådgivningen A/S
Sted
Aaby Mose, Aabybro
Form
EU-udbud med prækvalifikation
Sum
-
Størrelse
-
Periode
December 2018 - juni 2019

Kort beskrivelse

HedeDanmark har etableret dige med PE-membran ved Aaby Mose. Projektets formål er at bevare den naturlige hydrologi i Aaby Mose, som er en højmose, samtidig med at opretholde veldrænede landbrugsarealer uden for mosen. Diget med PE-membranen, der står lodret midt i diget, udgør et vandtæt skel mellem naturarealet og landbrugsarealerne. 

Projektets hovedmængder:

  • Opfyldning af eksisterende grøft, 3 km lang
  • Nedgravning af PE-membran i dybde på 2 og 3 meter i jorden
  • Etablering af 3 km langt dige med indbygget PE-membran, så membranen nogle steder udgør et 5 meter højt vandtæt skel. Cirka halvdelen af membranen er nedgravet og den anden halvdel over terræn til toppen af diget
  • På siden med landbrugsarealerne er der etableret en ny 3 km lang og 2 meter dyb hoveddrængrøft for at sikre en fortsat dræning af landbrugsarealerne
  • Alle arbejder er udført på blød bund/mosejord
  • Diget er opbygget af sand på landbrugssiden af membranen. På mosesiden af membranen er diget opbygget af mosejord. Dette er gjort for ikke at tilføre fremmede elementer på mosesiden af membranen

Størrelse

3 km langt og gennemsnitligt 2 meter højt dige. Indbygget mængde i diget: 35.000 m3.