/Files/Images/Egedal_Kommune_Værebro_Ådal_bro.jpg

ANLÆGGELSE AF STIER I VÆREBRO ÅDAL – EGEDAL KOMMUNE

Fakta

Kunde
Egedal Kommune
Sted
Egedal Kommune
Størrelse
9 stier
Periode
2020 - 2021

Kort beskrivelse

For at anlægge stier skulle vi på dele af strækningerne foretage yderlige tiltag:
 
  • Trampestier (Trampesti med markeringspæle – slået med ATV og roughcutter, som kan køre på alle arealer. Med roughcutteren får vi slået alt opvækst ned i 1 meters bredde, således trampestierne er klar til brug)
  • Boardwalk (Boardwalk-konstruktion af 260 meter boardwalk af afbarket Robinie pæle Ø120-140 sat pr. 2,5 m med en indbyrdes afstand på 100 cm. Montering af tvinger i lærk, 50 x 150 mm. Der blev udlagt længdebjælker i 50 x 150 mm lærk, 3 stk. i længderetningen. Planker, levering og montering af ru 32 x 150 mm lærk. Alle skruer og gevindstænger leveres i syrefast stål)
  • Dyrehegn (Dyrehegn med 2 strømførende tråde samt dyrehegn uden strømførende tråd. Hjørnepæle/opstrammer-pæle er FSC Robinie Ø10/12x250 cm og mellempæle FSC Robinie Ø6-8x180 cm. Hegnshøjde 100 cm - kvalitet Crapal2, 15 vandrette tråde i tråddimension 2,5/2 mm. Gærdet samles med gripple samle-/strammeled. Hegn og pæle sat op med bæltedrevne maskiner, som kan arbejde i vanskeligt terræn uden at lave skade på selve terrænet)
  • Overgang over grøfter (Overgange over grøfter er etableret som almindelige spang udført i egetræ. Denne løsning har vi brugt i flere kommuner, hvor vi passer vandløb, og hvor vi også hjælper med at lave overgange. Vi tilpasser og fæstner to bærebjælker, som går fra kronekant til kronekant. Herpå etableres gangbrædder og kantlister. I begge ender tilpasser terrænet til spangene. Gangbrædderne er ”ru”, som gør, at de ikke bliver glatte, når det er vådt/der falder løv m.v. Spangene er 1 meter brede) 
  • Klaplåger (Klaplåger og ledlåger monteret på FSC Robinie Ø12/14 rund]pæle. Lågerne er galvaniserede med en maskestørrelse på 7,5x7,5 cm. Klaplågerne er etableret med en bredde på 1 meter og ledlågerne med en bredde på 3,5 meter)
  • Rydning og beskæring af krat (Opgaverne med rydning og beskæring på de forskellige trampestier har vi udført som en kombination af manuel beskæring og fældning og maskinel nedknusning af opvækst)
Stier er anlagt med hensyn til, at befolkningen får adgang til natur- og udsigtskilder.