/Files/Images/-Flintholm-Company-House-1500.jpg

FLINTHOLM COMPANY HOUSE

Fakta

Kunde
Frederiksberg Kommune
Rådgiver
1:1 Landskab
Sted
Frederiksberg
Form
Underhåndsbud
Sum
4.600.000 kr.
Størrelse
5.000 m²
Periode
2011

Kort beskrivelse

I forbindelse med byggeriet blev bl.a. fortovet på Dirch Passers Allé reetableret med chausséstensbelægning og linjeafvanding, mens forpladsen til Flintholm Station og Metroen fik et nyt, imødekommende og i den grad tiltrængt løft af udenomsarealerne med ny belægning og beplantning samt en ny rundkørsel, som skal lette trafikken i området.

Pladsens gulv, en enkel flade af chaussésten brudt af et knækket forløb af fortovsfliser i forbandt, accentueres af knækkede vandrender i ubehandlet jern, der løber mellem stammerne mod det 165 m² store regnbed. Regnbedet er plantet med fugtighedstålende arter som pil, el og hyld samt en varieret bund af græsser og urter - en dynamisk beplantning, der skaber et levende, omskifteligt filter mod S-togsbanen.

Entreprisen indeholder følgende arbejder:

  • jordarbejder
  • belægninger af natursten og beton
  • asfalt
  • linjeafvanding
  • smedearbejde
  • trapper
  • inventar
  • beplantning i regnbed

Kontakt

HedeDanmark hører gerne fra Jer! Vores eksperter stå klar med råd og vejledning indenfor dette - og vores mange andre - ydelsesområder. Vi har fastansatte eksperter fordelt over hele landet, der har et lokalt kendskab. Find relevante kontaktpersoner her.