/Files/Images/Bellevue_Enge_vandloeb_1500x900.jpg

FORBEDRING AF VANDMILJØET I PRÆSTØ FJORD

Fakta

Kunde
Vordingborg Kommune – Jimmi Spur Olsen
Rådgiver
Vordingborg Kommune
Sted
Bellevue Enge, Vordingborg Kommune
Form
Underhåndsbud
Sum
290.000 kr.
Størrelse
-
Periode
Juni 2019 - Juli 2019

Kort beskrivelse

Etablering af vådområde Bellevue enge 
 
Overordnet projektbeskrivelse:  
Der graves et nyt forløb af Skvatten, som skal gå igennem vådområdet. Vådområdet etableres ved at nedlægge eksisterende pumpedrift. Ved ophør af pumpedrift opstår der i våde perioder 4 søer, en af disse skal graves, så den bliver permanent. Udvalgte dræn i forbindelse med projektområdet skal afbrydes og/eller omlægges. Der graves to fordelergrøfter, der skal tage imod drænvand fra marken nordøst for projektområdet og lede det ud på projektområdet.  

Projekt finansieret af EU og Den Europæiske Landbrugsfond.

Anlægsarbejdets omfang: 

  • Anlæg af nyt forløb af Skvatten. 
  • Opfyldning af en kort strækning af det eksisterende forløb af Skvatten. 
  • Udlægning af gydegrus. 
  • Nedlæggelse af pumpestation. 
  • Afbrydelse og omlægning af dræn. 
  • Opfyldning med overskudsjord.