/Files/Images/Fortunen-vandløb-og-plantning-1500.jpg

FORTUNEN, LYNGBY

Fakta

Kunde
Lyngby Boligselskab
Rådgiver
1:1 Landskab
Sted
Lyngby
Form
Hovedentreprise
Sum
11.100.000 kr.
Størrelse
10.000 m2
Periode
2015 - 2016

Kort beskrivelse

Opgaver (bl.a.):

  • opgravningen af 22 veje
  • renovering af kloaknettet med strømpeforing
  • genetablering af veje
  • etablering af fortove, vandløb og legepladser i området

Regnvandet fra 94 rækkehuse i området skal håndteres på overfladen. Her samles det dels i render, grøfter og vandløb, der løber mod Ermlundskilden. En del af vandet afledes til de enkelte haver, hvor det nedsives. Kloaknettet skal renoveres med strømpeforing. Derudover skal parkeringspladser, 22 veje, fortove osv. renoveres/fornys, og der skal laves legepladser.

Alt arbejde skal koordineres med beboere, så de til stadighed kan færdes i området.

HedeDanmark udfører en bred vifte af ydelser og tilbyder relevante produkter. Det er muligt at kombinere ydelserne og produkterne til netop jeres og projekts behov. Send spørgsmål og forespørgelser til relevante medarbejder i din kommune her.