/Files/Images/Karlstrup-Mose_sandsti_1500x900.jpg

KARLSTRUP MOSE – VAND- OG NATURPROJEKT

Fakta

Kunde
Greve Solrød Forsyning – Søren B. Hansen
Rådgiver
NIRAS
Sted
Karlstrup Mose – Greve og Solrød kommuner
Form
Hovedentreprise
Sum
6.815.000 kr.
Størrelse
-
Periode
2013 - 2017

Kort beskrivelse

Vandløbsentreprise for Greve Solrød Forsyning

Større vand- og naturprojekt i Karlstrup Mose. Arbejdet bestod i at etablere et nyt trace for Karlstrup Møllebæk, Karlslunde Bæk og Jernbanekanalen. Arbejdet omfattede bl.a. jordarbejde, udlægning af sten og grus i vandløb, genindbygning af jorden samt udplanering langs med udgravning. Desuden blev der udgravet et ca. 1 ha stort vådområde og flere steder etableret rørunderføringer og andre tekniske anlæg.  

Projektet omfatter følgende: 

 • Indretning, drift og afrigning af arbejdsplads.
 • Etablering af arbejdsveje langs boldbanerne og Jernbanekanalen.
 • Koordinering med den sideløbende tunnelering under S-banen og Karlstrup Strandvej.
 • Udgravning af nyt trace for Karlstrup Møllebæk, i alt ca. 1.260 meter  (fraregnet underføringer) svarende til ca. 25.000 m3 jord. 
 • Udgravning af nyt trace for Jernbanekanalen, i alt ca. 350 meter svarende til ca. 2.000 m3 jord.
 • Udgravning af nyt trace for Karlslunde Bæk, i alt ca. 630 meter svarende til ca. 600 m3 jord.
 • Udgravning af nyt vådområde, i alt ca. 9.100 m3.
 • Håndtering af opgravet materiale ved enten udplanering, genindbygning eller bortkørsel.
 • Terrænhævninger ud mod mosens nordende, i alt ca. 325 meter.
 • Hævning af eksisterende grusveje, i alt ca. 250 meter.
 • Optagning af SF-stenbelægning og restaurering af vandløb gennem Karlstrup Strand.
 • Etablering af erosionskontrol på Karlstrup Møllebæk nedstrøms S-banen. 
 • Etablering af 4 tekniske anlæg; bl.a. udløbsbygværk og rørunderføringer.
 • Etablering af gang-/cykel- og ridesti inkl. broer over nye vandløb.
 • Nødvendige opmålingsaktiviteter og afsluttende kontrolnivellement.
 • Sikring af krydsende ledninger, installationer mv.