/Files/Images/Hylkedalen_gravearbejde_0868_1500x900.jpg

KLIMAPROJEKT HYLKEDALEN – KOLDING

Fakta

Kunde
Kolding Kommune
Rådgiver
NIRAS
Sted
Kolding
Form
Totalentreprise
Sum
Ca. 3,5 mio. kr.
Størrelse
Ca. 20 ha
Periode
2021

Kort beskrivelse

Et af flere tiltag omkring Kolding by, som har til opgave at forhindre oversvømmelse i midtbyen. 

Projektet omfatter: Et digeanlæg, som kan holde op til 60.000 m3 vand tilbage fra Seest Mølleå og på den måde er med til at reducere risikoen for oversvømmelse af Kolding Midtby. Seest Mølleå er genslynget i sit gamle trace ude midt i ådalen igen samt løftet op i terræn, og området er blevet indhegnet, så det nu kan afgræsses ekstensivt med dyr. Samtidig er der etableret opholdsområde over bygværket (opkaldt ”Flaskehalsen”).

Der er etableret stisystemer på begge diger, som fletter Hylkedalens øvrig stier sammen. Midt på det ene dige er der etableret et opholdsareal med siddepladser, og hvor man kan komme helt ned til vandløbet.