/Files/Images/Klingstrup_maskine_sten_1500x900.jpg

KLINGSTRUP – ETABLERING AF VANDLØBSPROJEKT

Fakta

Kunde
Svendborg Kommune
Rådgiver
Atkins
Sted
Klingstrup Mølle, Svendborg
Form
Hovedentreprise
Sum
-
Størrelse
-
Periode
August - september 2018

Kort beskrivelse

HedeDanmark har udført vandløbsrestaurering af Vejstrup Å ved Klingstrup Mølle med uddybning af det eksisterende tracé og etablering af et nyt tracé. Arbejdet omfattede bl.a. jordarbejde, udlægning af sten og grus i vandløb, genindbygning af jorden samt udplanering langs med udgravning. Størstedelen af projektområdet er en opfyldt mølledam med blød bund.

Projektets hovedmængder:

  • ​Uddybning af eksisterende tracé, ca. 230 meter
  • Udgravning af nyt tracé, ca. 130 meter
  • Etablering af serpentinerstryg, ca. 70 meter
  • Hævning af eksisterende bund, ca. 100 meter
  • Håndtering af opgravet materiale ved enten udplanering eller genindbygning, ca. 3.000 m3
  • Udligning af bundsubstrat, strømsten og gydegrus, ca. 550 m3
  • Oprensning af grøft og håndtering af dræn
  • Midlertidig omlægning af åens forløb i anlægsperioden