/Files/Images/Syvhoeje_Saltoe_Aa_luftfoto_15_1500x900.jpg

KVÆLSTOFVÅDOMRÅDE SALTØ Å – NÆSTVED KOMMUNE

Fakta

Kunde
Næstved Kommune
Rådgiver
WSP
Sted
Saltø Å
Form
Hovedentreprise
Størrelse
Ca. 13,5 km vandløb
Periode
Februar - december 2021

Kort beskrivelse

Næstved Kommune etablerer et vådområdeprojekt langs en ny ca. 12 km lang strækning af Saltø Å tæt på udløbet i Karrebæk Fjord, vest for Næstved og ca. 1 km op ad Harrested Å. 

Det overordnede mål med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof til Karrebæk Fjord. Projektområdet gøres vådere ved brug af virkemidlerne omlægning af dræn og grøfter i de lavere områder, genslyngning og hævning af både Saltø Å og Harrested Å samt etablering af overrislingsområder. Projektarealet er på i alt ca. 172 ha. 

Anlægselementer:

 • Forlægning af Saltø Å, st. 0 -11.631
 • Forlægning af Harrested Å, i alt 1.186 m
 • Forlægning af Tyskerrenden, i alt 714 m
 • Håndtering af 120.000 m3 jord
 • Lægning af 12.500 m rør Ø 110 - Ø 1.000
 • Etablering af 3 pumpe brønde
 • Etablering af 2 tunnelbroer
 • Etablering af 7 lave broer
 • Etablering af 10 mindre spang
 • Etablering af 1.000 m boardwalk
 • Diverse rydninger