/Files/Images/Gyldensteen_maskine_kystsikring_1500x900.jpg

KYSTSIKRING AF GYLDENSTEEN-DIGERNE

Fakta

Kunde
Aage V. Jensen Naturfond
Rådgiver
M.S. Rosbæk ApS
Sted
Bogense
Form
Hovedentreprise
Sum
1.047.000 kr.
Størrelse
-
Periode
2019

Kort beskrivelse

HedeDanmark har udført fodsikring af digerne ved Gyldensteen Gods. Digerne er fredede, men var begyndt at erodere i bunden. Da digerne netop er fredede, er der ingen adgang på selve digerne.

For at passe på det sårbare naturområde foregik al transport og indbygning af sten på stranden foran diget. Materiellet til både transport og indbygning var valgt som bæltekøretøjer, som var mindst muligt belastende af hensyn til det fredede område.

Selve etableringen af fodsikringen foregik ved, at vækst og bevoksning langs diget først blev afrømmet. Herefter udlagdes en geotekstil, hvorpå der blev indbygget natursten tilkørt fra grusgrave i området.

Projektets hovedmængder:

  • Vi har leveret ca. 2.000 tons sten til projektet
  • Stenene er transporteret langs stranden foran diget
  • Vi har udført fodsikring ved indbygning af sten på underliggende fiberdug