/Files/Images/Oester-Toerslev-Aa_aa-med-vand_HD-maskine_1500x900.jpg

ØSTER TØRSLEV Å

Fakta

Kunde
Randers Kommune - Esben Husted Kjær, Miljøtekniker
Sted
Randers
Form
Samarbejde mellem lodsejerne, entreprenøren og WSP og HedeDanmark
Periode
2022
Øster Tørslev Å bød ikke på meget sjov for dyrelivet – og det ønskede Randers Kommune at lave om på. Derfor bad de os om at genslynge åen, udvide dens bredde og udlægge sten og gydegrus. Alt sammen skal være med til at forbedre livsvilkårene for åens naturlige beboere, der har det trængt mange steder i Danmark.

Ved Øster Tørslev Å har vi gennemført en vandløbsrestaurering. Staten har udpeget nogle restaureringer, og det, der konkret er sket, er, at vi har genslynget vandløbet over en cirka 500 meter strækning, og der er lavet en profiludvidelse af vandløbet, hvor det smalle vandløb er blevet åbnet op, brinkerne er blevet lagt ned, og så er der blevet lagt masser af gydegrus ud. Vi snakker mange hundrede tons og større skjulesten til fiskene. Så er der blevet lavet gydebanker i byen til glæde for byens borgere, så det er lettere at komme til som publikum. Det er i store træk det, der er blevet lavet.

Derudover er der lavet tre nye broer, der skaber adgang for kreaturer til afgræsning af området, og lodsejere har mulighed for at komme fra A til B på begge sider af brinkerne, så de kan få taget deres høslæt.

Mange danske vandløb har det skidt. Der er for lidt variation, der er for lidt skjul, der er egentlig ikke mulighed for hverken insekter eller fisk for optimale betingelser. Det er en opgave, som staten finansierer sammen med EU. 

De her fysiske indgreb er jo sigtet mod at skabe denne her variation, som giver flere insekter, bedre skjul for fisk og mere yngel, så det gavner helt klart naturen. Til syvende og sidst handler det om miljømålet – altså god økologisk tilstand. Det er sådan set kogt ned til én sætning.

Generelt har vi været superglade for samarbejdet med lodsejerne, entreprenøren og WSP og HedeDanmark. Det har kørt rigtig godt. Projektleder: Lars Roager. 
 

Se indlæg med Esben Husted Kjær, Miljøtekniker, Randers Kommune