/Files/Images/Panum-instituttet-bro-anlæg-1500.jpg

PANUM INSTITUTTET - MÆRSK BYGNINGEN

Fakta

Kunde
Bygningsstyrelsen
Rådgiver
SLA Landskabsarkitekter
Sted
København
Form
Fagentreprise
Sum
41.500.000 kr.
Størrelse
20.000 m²
Periode
2014 - 2017

Kort beskrivelse

Nybyggeri af et bygningskompleks inkl. sammenbygning af det eksisterende Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det nye byggeri bliver et internationalt centrum for forskning og undervisning i sundhed og sygdom. Seks af det sundhedsvidenskabelige fakultets institutter skal i det nye hus udføre frontlinjeforskning inden for områder, som er afgørende for fremtidens behandling af kræft, demens, sukkersyge, hjertesygdomme og allergi.

Entreprisen indeholder bl.a. følgende arbejder:

Jord-, bund– og bærelagsarbejder, grønne tage, afvanding, rodvenlig bærelag, asfalt, brolægning af natursten, insitu støbt beton, gummibelægning, kørebaneafmærkning, levering og montering af diverse inventar, større belysningsprojekt i terræn, beplantning samt trædæk.

Beplantningen fordeler sig således:

  • 254 stk. træer i højder fra 400-1.000 cm
  • Stauder 4.800 m²
  • Græs (rulle– og naturgræs) 5.000 m²
  • Desuden løg, klatreplanter, urter og hæk

Efterfølgende skal al beplantning plejes i 2 år jf. paradigmet ”Pleje af Grønne Områder”

Der afholdes byggemøde hver uge hvor tværfaglige grænseflader afklares med øvrige entreprenører på projektet.

Se de flotte omgivelser fra deres bedste side under CPH Runners High