/Files/Images/Peberholm_fladt_1500x900.jpg

PEBERHOLM – TILTAG TIL AT FREMME BIODIVERSITETEN

Fakta

Kunde
Øresundsbroen
Rådgiver
MOE
Sted
Peberholm
Form
Totalentreprise
Størrelse
221 hektar
Periode
2021

Kort beskrivelse

1. og 2. del af 3 dele udført i marts 2021 og omfatter rydning af krat på et ca. 10 ha stort område på den sydlige del af Peberholm af hensyn til ynglende måger og terner samt udtynding af krat på den nordvendte motorvejsskrænt ved brofæstet.

Al opvækst af både træer og buske er trukket op med rod med brug af en 20 tons gravemaskine med brede jernbælter. Gravemaskinen er udstyret med en specialklo og trækker opvæksten op og lægger det i mindre bunker på arealerne. Opvæksten ”rystes”, inden den ligges i stak, så der falder så meget jord af som overhovedet muligt. De brede bælter på gravemaskinen gør, at den har et lavt marktryk og dermed ikke gør skade på de arealer, den færdes på. 

Al opvækst er efterfølgende læsset på en bæltedumper, som kørte og lagde materialet i større stakke langs servicevejen. Herfra knustes materialet og blev bortkørt til Amager Ressourcecenter, hvor det bliver brugt til biobrændsel.  

3. del udføres i efteråret 2021.  

Se dronevideo fra projektet