/Files/Images/HedeDanmark/Projekter/Søndervold_ Fredericia_2.jpg

SØNDERVOLD – FREDERICIA

Fakta

Kunde
Kanalbyen i Fredericia P/S
Rådgiver
SLA Landskabsarkitekter, Rambøll Danmark
Sted
Fredericia
Form
Hovedentreprise
Størrelse
10.200 m2
Periode
2022

Kort beskrivelse

Projektet omfattede udførelse af naturpark i forbindelse med omdannelse fra et midlertidigt byrum til et område, der skal være hele Fredericias nye grønne åndehul med plads til aktiviteter og leg og med ro til at nyde naturen.

Søndervold Naturpark indeholder 370 store træer og 1.500 mindre træer og buske og mere end 250 forskellige plantearter for at styrke biodiversiteten ved at tiltrække insekter, fugle og dyr. 

Derudover havde SLA særligt udvalgt hjemmehørende træer, som har den stærkeste effekt på biodiversiteten – for eksempel hvidtjørn, hvis store blomsterflor virker som en magnet på bestøvende insekter, og vintereg, der er et af de træer i Danmark, der har flest tilknyttede svampe og insekter. 

Parken indeholder både legeskov og tarzansti, som er en motionssti gennem det kuperede terræn for både børn og voksne. Den østlige del af parken er blevet formet og omdannet til voldterrænets oprindelige form fra før, industrien kom til – så der er nu et mere kuperet terræn, hvor bl.a. parkens højeste punkt kan bruges som kælkebakke. For at kunne opnå nok højdeforskel i terrænet er der tilført større mængder jord.

Entreprisen indeholdt følgende arbejder:                                                     
Terrænbearbejdning, natursten, vandrender, beplantning bestående af større træer, blomstrende buske, forskellige plantearter, bålsted, inventar og legeområder.