/Files/Images/Bypark_Soendervold_Fredericia_luftfoto_1500x900.jpg

SØNDERVOLD – FREDERICIA

Fakta

Kunde
Fredericia Kommune
Rådgiver
Kanalbyen i Fredericia, Rambøll Danmark
Sted
Fredericia
Form
Begrænset licitation
Størrelse
10.500 m2
Periode
2021-2022

Kort beskrivelse

Som led i byudviklingsprojektet Kanalbyen i Fredericia, der er beliggende mellem Fredericia bymidte og byens centrale havnefront, er næste del af projektområdet, Karolinelund-kvarteret under transformering. Nærværende entreprise ”Sønder Vold, overbygningsentreprise” er en direkte forsættelse af de igangværende byggemodningsarbejder, som ellers sker i Kanalbyen i Fredericia regi.
 
Projektet omhandler etablering af ca. 10.500 m2 naturpark, som indeholder arealer til motion og leg, nytte- og bærhaver mv. Derudover etableres Naturparken, så der er en sammenhæng med Fæstningsvolden, så det kulturelle spor fremhæves. Søndervold vil blive udformet som et bakket landskab med en gennemgående belyst sti. Gennem Søndervold etableres der et afvandingssystem, som opsamler overfladevandet, der ledes til eksisterende afvandingssystem. 

Lige nu er det stadig en byggeplads med store gravemaskiner, der fordeler jord, men om ikke længe ligger her en bypark med udsigt til både bælt og bro. Den lille af dem. Parken ligger i kote 3 for at klimasikre mod 100 års-hændelser, og det betyder også, at den bliver hævet over nuværende niveau og kommer til at give et flot vue ud over Fredericias havnefront. Det er ikke svært at forestille sig, at fredericianerne her får en sand perle på et spot, hvor der tidligere lå en kemifabrik .

Søndervold hedder den, og den er en helt ny bypark i Fredericia, som bliver etableret frem mod foråret 2022. Parken skal være hele byens nye grønne åndehul med plads til aktiviteter og leg og med ro til at nyde naturen. Inspirationen til parkens beplantning kommer fra egnen omkring Fredericia, som blandt andet byder på strandoverdrev, skov, volde og stendiger. Man vil derfor kunne opleve både salttolerante planter, grønne træer, græsegne og sandbund i parken. Den store variation i beplantningen skal øge byens biodiversitet og skabe gode leveforhold for mennesker og dyr.

HedeDanmark blev kort før nytår valgt som entreprenør på opgaven, og i april overtog de området og arbejdet med den egentlige fysiske udformning af parken med dens bakkede og kurvede forløb. Hen over efteråret skal her blandt andet plantes 370 store træer, som er nøje udvalgt på en planteskole i Tyskland. Når anlægsarbejdet er færdigt, står her altså en relativt færdig park, som både lokale og turister kan indtage. 

”At være med til at skabe en naturpark er en vildt spændene opgave, ikke mindst når de vilde, naturlige beplantninger skal formes ind i bynær park,” siger Jan Steffen Pedersen.