/Files/Images/grødeskæring-i-sø-med-båd-1500.jpg

VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE – KØBENHAVNS KOMMUNE

Fakta

Kunde
Københavns Kommune – Kim Michelsen
Rådgiver
Sted
København
Form
Hovedentreprise
Sum
1.100.000 kr.
Størrelse
Periode
2012 - 2020

Kort beskrivelse

Grødeskæring i de indre søer med grødehøster:
HedeDanmarks specialbåd, en grødehøster, der sejler og høster grøde i de indre søer. Håndtering af klippet grøde, analyser af materialet, transport og afsætning. 
Koordinering af grødehøstningen med bygherre og håndtering af publikum og samarbejdspartnere i løbet af sæsonen. 

Tilsyn og oprensning ved udløbsriste og bygværker:
Manuel og maskinel tømning af riste ved udløbsriste og bygværker hver 14. dag i grødeskæringssæsonen. Herunder fjernelse af skrald og andre fremmede elementer.  

Spuling og tv-inspektion:
På bestilling udføres spuling og tv-inspektion af rørlagte vandløb. Enkelte problemstrækninger spulet flere gange årligt.

Vandløbsvedligeholdelsen i hovedtræk: 

  • Grødeskæring i de indre søer med grødehøster – ca. 47 ha årligt.
  • Grødeskæring i Kastelgrav, Fæstningskanal med amfibisk Truxor-båd.
  • Manuel grødeskæring i bl.a. Søborghus rende.
  • Tilsyn og oprensning ved udløbsriste og bygværker.
  • Spuling og tv-inspektion af rørlagte vandløb.
  • Afsætning og opmåling af koter med GPS.