Fakta om væggelus – bekæmpelse

Væggelus er insekter (tæger), som suger blod fra deres værtsorganismer. Hurtig indsats er vigtig.

  1. Hurtig indsats er vigtig, inden væggelusene spreder sig.
  2. Frys alt din bagage ned til -18 grader i 2-3 dage, inden det kommer ind i din bolig.
  3. Kom tøj i plastikposer, hvis det skal transporteres til fryseren.
  4. Der kan også sprøjtes med insektmiddel, men det er ikke lige så sikkert.
  5. Gør rent og støvsug grundigt, hvis du finder væggelus i din bolig.
  6. Sørg for at tætne eventuelle sprækker i vægge og langs lister mv., som dyrene kan opholde sig i.
  7. I mange tilfælde vil det være bedst at kontakte professionelle skadedyrsbekæmpere.

Fakta om væggelusen

Væggelus er insekter (tæger), som suger blod fra deres værtsorganismer. De voksne er 5-6 mm lange og 3 mm brede. Munddelene er vokset sammen til en leddelt snabel, som benyttes, når de suger blod.

Den almindelige væggelus (Cimex lectularius) findes indendørs og er udbredt i hele verden.

Væggelus opsøger mest mennesker, når det er mørkt om natten, mens de opholder sig på gemmesteder i form af revner, sprækker mv. om dagen. Som voksen vil væggelus opsøge mennesker ca. en gang om ugen, hvor de så suger blod i 5-10 minutter. Stikkene vil som oftest være på utildækkede legemsdele (hænder, arme, fødder og hals). Nogle mennesker mærker ikke stikkene, men de fleste får irriterende stikpletter og eventuelt kraftig kløe og udslet.

I praksis har væggelus ingen betydning som overførere af sygdomme, men hos nogle mennesker kan de forvolde store gener i form af kløe og udslet. 

En væggelus skal have blod jævnligt. Den udvikler sig fra æg til voksen over 5 nymfestadier, og på hvert stadie skal den have blod mindst én gang. Ved optimal temperatur, luftfugtighed og gode fødemuligheder varer hele dens livscyklus 4-5 uger.

Voksne væggelus kan overleve i flere måneder uden mad, og er det køligt, kan de overleve i over et år.

Akut brug for skadedyrsbekæmpelse? – ring til vagten:

Telefonen er åben på hverdage i tidsrummet 8:00-16:00.

Hovednummer


Hovednummer:
20 29 22 99