Slut cirklen med flisaske i skoven

Tip til april - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2023.

Når du dyrker din skov og sælger træprodukter som tømmer og flis, føres også næringsstoffer ud af skovens økosystem. Med flisaske kan du give vigtige næringsstoffer som fosfor, kalium og calcium tilbage til skoven.

På de danske varmeværker brændes skovflisen til aske. Aske, som tidligere blot blev deponeret i f.eks. støjvolde. HedeDanmark tilbyder i stedet vores skovejere at bringe flisasken tilbage til skoven. På den måde kan den vedligeholde den naturlige næringsstofpulje, så dyrkningsgrundlaget også på lang sigt bevares. Dermed sluttes kredsløbet mellem udtag af træ og flis og returnering af næringsstofferne.

I tillæg til bevaring af dyrkningsgrundlaget tyder to mindre undersøgelser fra Københavns Universitet begge på, at træerne responderer positivt på recirkulering af flisaske – samt at der på næringsfattige lokaliteter kan observeres en forbedret tilvækst. Effekterne er endnu ikke fuldt dokumenteret, men vi ser frem til yderligere undersøgelser, som, vi håber, kan bekræfte de spændende indikationer.