Skoven hviler, blot ikke dyrene

Tip til december - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2018.

Vintermånederne betyder hvile for skovens træer og planter, men sådan er det ikke for en stor del af dyrelivet. Det skal klare sig gennem de kolde måneder med stort energiforbrug, sparsomt fødeudbud og få lyse timer til at finde det i. Skov- ejeren kan tage flere initiativer for at lette vilkårene for dyrelivet og dermed øge bestanden og diversiteten i skoven.

De fire grundforudsætninger for dyrelivet – uanset art eller størrelse – er: Dækning, føde, vand og læ/sollys. Hvordan det skaffes og i hvilke mængder, varierer naturligvis, afhængig af hvilken dyreart man taler om. Udover føden er det alt sammen noget, der skal tænkes ind i den langsigtede skovdrift, så der kontinuerligt er  dækning, tilgængeligt vand og steder med læ og solindfald.

Tal med din lokale skovfoged om, hvad der er vigtigt for dig i din skov, og hvad der skal tages hensyn til i skovdriften. Så kender han metoderne og virkemidlerne,  og hvordan de inkorporeres i skovdriften. Til glæde for både dyrelivet og dig.

Del denne