Skoven og naturromantikken

Tip til februar - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2023.

Romantikken kom til Danmark i perioden fra 1800 og frem til ca. 1870. Romantikken kom efter oplysningstiden, hvor alt skulle vejes og måles, mens romantikken handlede om følelser og idealer. Kunstnere fremstillede Danmark og danskernes liv som idyllisk og romantisk, mens virkeligheden var noget andet. Danmark havde lidt store tab efter at have mistet sin flåde til England ved Københavns bombardement, staten gik bankerot, og Danmark mistede Norge til Sverige. 

Det romantiske syn på naturen kaldes naturromantikken. Alt og alle er en del af det samme system – forbundet som én stor organisme. Kunstnere udtrykte denne skønhed og romantiske ideal om naturen gennem malerier, digte og litteratur. I Danmark blev skoven et udflugtssted for ro og for at komme i kontakt med den besjælede natur. På herregårdene blev der opført mange romantiske tilflugtssteder for det bedre borgerskab, blandt andet pavilloner, lysthuse og kildeanlæg. Områder af skovene blev inddraget til lystskove, hvor man lavede forestillinger om den mystiske natur som paradis på jord. Den dag i dag kan man mange steder i skovene finde spor efter disse anlæg.

Del denne