Træbiomasse understøtter vedvarende energi

Tip til februar - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2024.

Som skovejer er du med til at gøre en forskel for klimaet. Træ er nemlig en vedvarende og fossilfri energikilde. For at omstille vores forbrug fra gas til grønnere opvarmningsmuligheder er træbiomasse (flis) en vigtig medspiller. I overgangsfasen fra gas til vedvarende energikilder som sol, vind og geotermi er det vigtigt at anvende bæredygtig træbiomasse. To-tredjedele af den vedvarende energiproduktion stammer fra biomasse, herunder flis.

Træbiomassen fra din skov kan altså være med til at understøtte andre vedvarende energikilder. Ansvarlig brug af flis sker gennem bæredygtigt forvaltede skove, som er certificeret og kontrolleret af en uafhængig tredjepart og lever op til myndighedernes krav om bæredygtighed.

Flisen er et restprodukt i produktionsskoven og kan ikke anvendes af træindustrien. Flis kommer fra de tyndinger, der laves for at give plads til de blivende træer. Der tyndes ikke mere, end skoven vokser, og på den måde øges skovens samlede tilvækst. I Danmark er det sådan, at hver gang vi har en nettotilvækst på 3 rummeter, høster vi kun 2 rummeter til bæredygtige byggematerialer og flis. 

Det betyder, at vi får mere og mere skov og træ i Danmark, samtidig med at vi anvender træ til energi.

Del denne