Hjælp vildtet med føde om vinteren

Tip til januar - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2016.

Når sne og is dækker landskabet, har dyrene svært ved at finde føde. En vildtvenlig tilgang til skovdriften og direkte fodring kan sikre, at dyrene overlever og er i den fysisk bedste stand til sommerhalvåret. Det er let at indarbejde tiltag, som har stor effekt: Slå spor og rabatter, så der er friske græsskud langt ind i vinteren. Så vildtafgrøder i brandbælterne. Sørg for en lille indblanding af træer og buske med næringsrige blade, frugter og bær i skovbrynet eller den nye kultur. 

Er landskabet snedækket, er det en stor hjælp til dyrene, hvis man skraber i lysninger, på spor med græs, åbne områder og under gamle bøge- og egebevoksninger. Sneskorpen skal brydes, så dyrene kan komme ned til jordoverfladen og finde urter, rødder, agern og bog. Ejer man marker op ad skoven med vintersæd eller brak, kan man gøre det samme her. Det er også en fordel at tynde ud og fælde løv- og nåletræer, som  giver dyrene adgang til knopper og kviste. 

Direkte fodring kan også komme på tale, men her er det vigtigt at sætte sig godt ind  i fodertype og -mængde – og at fortsætte fodringen indtil april/maj.

Del denne