Optælling af vildt med drone

Tip til januar - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2024.

Er du interesseret i at vide, hvor meget og hvilken slags vildt, der lever på din ejendom? Det kan du få svar på ved hjælp af vildtoptælling med en drone. Det er en relativt ny metode, hvor vi flyver over skoven om natten med et termisk kamera koblet på en drone, der registrerer de større klovbærende dyr som råvildt, dåvildt, sikavildt og kronvildt. 

Du får en rapport med billeder og data om, hvor mange voksne dyr og ungdyr der er af hver art. Dronen kan dække mellem 80 til 100 hektar i timen, hvis forholdene er gode. Her får du et præcist billede af vildtbestanden på din ejendom, hvilket du kan bruge til at planlægge din jagt og din skovdrift. Vildtet reagerer ikke negativt på disse overflyvninger.

Ved at kende vildtbestanden kan du gøre en indsats for at forbedre og bevare den. En sund bestand giver dig mulighed for at opleve spændende jagter og smuk natur. Du kan fx tilbyde vildtet bedre adgang til føde, vand, læ, skjul og ynglepladser. Du kan også forebygge skader på andre områder, hvor du ikke ønsker vildtet, som fx kornmarker og nyplantninger. Det handler om at skabe variation i skoven, så der er plads til al slags liv.

Del denne