Certificering for biodiversitet

Tip til juli - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2024.

Økosystemtjenestecertificering for biodiversitet er en tillægscertificering til FSC’s skovcertificering. Man arbejder med at gøre en særlig indsats for at fremme biodiversteten uden at gå på kompromis med at dyrke skoven ansvarligt. Først foretages der en baselinemåling, der viser udgangspunktet i dag, og samtidig defineres en målsætning for at forbedre biodiversiteten på et givent område. 

Herefter defineres de tiltag, der skal gennemføres for at sikre levesteder for arter, fx stævne egekrat eller skabe lysåbne korridorer gennem skoven. Tiltagene sigter mod at forbedre skovens biodiversitet, og vi dokumenterer resultaterne gennem løbende monitorering. Dokumentationen valideres og kontrolleres af en uvildig tredjepart.

Områder i skoven, der har en særlig naturværdi, bør beskyttes og bevares for at sikre levesteder og de tilknyttede arter. Det er derfor vigtigt, at vi gør en indsats for biodiversiteten i den dyrkede skov. 

Mange skove har oplagte steder, hvor der let kan iværksættes tiltag, der forbedrer biodiversiteten. At arbejde med biodiversiteten betyder ikke, at vi skal gå på kompromis med produktionen af træ, men at vi afbalancerer flere funktioner i skoven.

Del denne