Plantemateriale til fremtiden

Tip til juni - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2023.

Hedeselskabet har helt fra sin start i 1866 modtaget gaver og donationer af forskellig art, oftest kontante beløb, men også donationer i form af aktier i plantage eller ejendomme. Dette sker stadig, og i 2001 skænkede Hans Søndergaard sin ejendom ”Tophøj” på 38 ha til Hedeselskabet.

Det betingede testamente betød, at Hedeselskabet havde god tid til at overveje den fremtidige drift, da testamentet først trådte i kraft ved Hans Søndergaards død. Det blev klart, at arealet havde et potentiale for etablering af frøplantager for frø til skov- og landskabsbrug. Det daværende Hedeselskabet Skovfrø (i dag HD Seed) præsenterede en strategi for Tophøj, hvor træartsvalget skete på opfordring af HedeDanmarks medarbejdere, der havde ønsker om en forbedring af plantemateriale. 

Resultatet blev 18 forskellige enheder med løvtræ, nåletræ og buske. De mange afdelinger med forskellige arter giver et meget varieret skovbillede. Det hele er anlagt, og der er allerede høstet på de første arealer, så Tophøj kan bidrage til løbende genetisk forbedring af dansk skovbrug og landskabsplantning. 

Del denne