Årets plantage: Den Jenssen-Buchske

Tip til juni - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2024.

I 1912 modtager Hedeselskabet et testamente fra den afdøde godsejer J. C. Jenssen til indkøb og drift af en plantage. I 1917 blev der købt et areal på 318 hektar, som blev anlagt som Den Jenssen-Buchske plantage.

I dag er skoven en frodig plantage med en stor andel nåletræer, hvilket passer godt til lokaliteten. Der er også mange hektar egekrat, som blev beskrevet af Chr. Vaupell i værket ”De danske Skove” fra 1863: ”Den, der fra Ringkjøbing kommer til Silkeborg, maa pasere igjennem Funderkrat, der ligesom er Indgangen til Silkeborg skove.” 

Skoven er i dag både PEFC- og FSC-certificeret og lever derfor op til kriterierne for ansvarlig og bæredygtig skovdrift.

For nylig er Den Jenssen-Buchske plantage blevet økosystemtjenestecertificeret for biodiversitet, hvor vi specifikt arbejder på at forbedre habitaterne for samt øge populationen af natsommerfuglen Mose-harlekin (Arichanna melanaria), som er registreret som truet på Den danske Rødliste. Vi arbejder også på at fremme bestøvning i egekrattet samt bevare og fremme gamle egetræer.

Alle tiltag dokumenteres med en såkaldt baselinemåling efterfulgt af monitorering for at følge udviklingen. Målsætningen er at dyrke skoven for at optage og binde CO2, sikre ressourcer til den stigende efterspørgsel på træ og samtidig gøre en positiv indsats for biodiversiteten.

Del denne