Bukkejagt: uforglemmelige oplevelser, når skoven vågner

Tip til maj - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2016.

For mange skovejere er maj måned lig bukkejagt – og her kan man som jæger være ”fluen på væggen” og se skoven, når den vågner. Ikke alle nykulturer er sprunget ud endnu, og ukrudtet er ikke så højt, så der er rig mulighed for at følge dyrelivet og besigtige råvildtets stand. 

De nye rålam kommer til syne, og en dårlig buk kan selekteres, inden han går i brunst i august. Råvildtet bevæger sig meget i kanterne mellem de tætte bevoksninger og de åbne arealer som fx skovenge og nyplantninger. Skovejeren kan sagtens have succes med både plantninger og råvildt, og HedeDanmark hjælper ofte skovejere med at praktisere en vildtvenlig skovdrift. De lysåbne arealer med kortklippede vildtagre og mindre krat med spor på sydsiden skaber den fornødne ro og læ for dyrene.  

Andre arealer kan samtidig udvikles til deciderede højproduktive arealer med fokus på fremtidig afsætning af træ. Ikke alene får skovejeren glæde af råvildtet, men den differentierede udnyttelse af skoven skaber også en fin variation til glæde for både dyreliv og skovgæster.

Del denne