Optagelse af CO2 - fotosyntesen

Tip til maj - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2023.

Fotosyntesen er den biologiske proces, som får træerne til at vokse i højde og diameter. Træerne optager vand fra jorden (H2O) og kuldioxid (CO2) fra luften. For at sætte vand og kuldioxid sammen og omdanne det til et fast stof skal der bruges sollys. Sammensætningen af vand, kuldioxid og energi fra solen skaber druesukker og ilt. Sukkeret omdannes til stivelse ved hjælp af næringssalte, nitrat og fosfor fra jorden. Stivelse er veddets vigtigste del, som skaber vækst i træets diameter og højde.

Fotosyntesen sker i bladcellerne, som findes i blade og nåle, hvor der findes mellem 5-25 legemer kaldet grønkorn. På undersiden af bladene findes små spalteåbninger. Åbningerne optager kuldioxid, der derefter transporteres frem til de celler, hvor fotosyntesen foregår. På den måde bidrager skoven og et aktivt skovbrug positivt i kampen mod klimakrisen.

Del denne