Rådyret trives mellem skov og land

Tip til maj - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2024.

Rådyret (Capreolus capreolus) i sin nuværende form kendes tre millioner år tilbage i tiden. Efter den seneste istid for cirka 10.000 år siden bredte rådyret sig fra Middelhavet og vendte tilbage til Danmark, hvor der er fundet fossiler, der er 8.500 år gamle. Dengang var urskoven levested for rådyret, efter at isen havde trukket sig tilbage.

Råvildt er planteædere og lever i overgangen mellem skov og det åbne land, hvor der er læ, varieret føde og adgang til vand.

Et vigtigt tiltag for at opretholde en sund bestand i din skov er variation mellem bevoksninger og naturarealer. Derudover er det en god idé at etablere vildtagre eller kortklippede spor med hvidkløver.

Vådområderne giver ikke kun drikkevand, men også en frodig flora. De lysåbne områder med sol og vind bruges af rådyret om sommeren for at undgå fluer, flåter og myg, som findes i skoven.

Som skovejer kan du fremme mosaiklandskabet ved at etablere grønne naturkorridorer og skabe overgangszoner mellem det åbne land og skoven.

Del denne