Årets træ: Stilkeg Quercus Robur

Tip til marts - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2023.

Egen indvandrede til Danmark omkring 7300 f.Kr. og er en hjemmehørende træart. Eg anvendes til vedproduktion, men også i skovbryn, værnskov, som vejtræer, landskabstræer og i læbælter. Egen har stor betydning for biodiversiteten, og der knytter sig således 742 planteædende insekter og mider til eg. Derudover er der en række basidiesvampe med ektomykorrhiza og vednedbrydende basidiesvampe, som tilsammen udgør mere end 1000 arter, der knytter sig specifikt til egen.

Eg har ikke kun betydning for os i dag, men har spillet en vigtig rolle op gennem danskernes historie. Der er blevet bygget skibe, huse og møbler af eg. Udover egen som et materielt gode er den også omtalt i mange sagn og trossamfund.

Et tysk ordsprog omtaler egen som tordentræ: ”Vor Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen” – altså ”Fra ege skal du dreje, og til bøge skal du søge”. Dette ordsprog skyldes egens tendens til oftere at blive ramt af lyn end bøg og øvrige træarter. Synet af et lynnedslag i et egetræ gav baggrund for gammel tro på, at magt- og kraftfulde tordenguder boede i træet. Egetræets kraft knyttede vores nordiske gud Thor til træet.

Del denne