Laserscanning fra fly

Tip til november - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2022.

Danmarks højdemodel består af detaljeret information om højdeforholdene i Danmark. Ved hjælp af laserscanning fra fly er der hentet højder i hele landet på både terræn og øvrige overflader (huse, træer osv.). 

Hvad kan vi bruge det til i skovdriften?
Terrænmodellen, som viser terrænoverfladen, afslører tydeligt grøftesystemer, veje, fortidsminder såsom højryggede agre, besværligt terræn med kraftig hældning osv. Dette bruges som støtte til egentlig kortlægning og i planlægningen af den daglige drift.

På overflademodellen ses både beplantning, træer, huse og andre installationer helt tydeligt. Også denne model kan bruges som støtte ved kortlægning, idet man klart kan erkende selv små forskelle i bevoksningshøjder. Dette kan bruges til litra- og bevoksningsinddeling.

Scanningerne ajourføres løbende, ved at en femtedel af landet overflyves hvert år. Dermed er data aldrig mere end fem år gamle. Denne frie landsdækkende scanning med så stor nøjagtighed er unikt for Danmark og noget, vores nabolande ser på med misundelse.

Del denne