Naturens skraldemand

Tip til november - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2023.

I skoven er der et enormt net af svampe, som enten er opbygget af mycelier af mikroskopisk tynde hyfer eller af gær, der består af mikroskopiske enkeltceller.  Svampene optager næring ved enten at nedbryde organisk materiale eller gennem symbiose med en plante eller en anden organisme. 

Svampene har en vigtig rolle for skoven som økosystem, idet svampene er nøglespillere ved planternes optagelse af vand og næringsstoffer. Mycelierne transporterer næringsstoffer vertikalt og horisontalt i skovbunden. Svampene lever i samspil med planter og insekter. De vedboende insekter kan ikke nedbryde cellulose og lignende, som er dele af veddet, men udnytter i stedet svampenes nedbrydningsevner. Nedbrydersvampe findes i alle skovmiljøer og i mange svampetyper; mug, skimmel, bladhatte og poresvampe. Mykorrhiza er en svamp, som lever sammen med levende planter. Planten forsyner svampen med kulhydrater, og svampen giver næringsstoffer og vand tilbage. Svampene ses på træets forskellige stadier – nogle ses i træers nedbrydningsfase, mens andre fremtræder ved skade eller sygdom.

Del denne