Planlægning af jagt i skove og plantager

Tip til oktober - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2017.

Skovejeren har gode muligheder for at tilrettelægge skovdriften, så naturen og vildtets  betingelser optimeres, samtidig med at skovdyrkningen tilgodeses. Skovejeren og skovfogeden starter typisk ud med en gennemgang af skoven medbringende skovkort, luftfotos og evt. bevoksningslister, som giver et godt overblik over træarter, placering og alder. 

Det er muligt at skabe lysåbne områder med vildtagre og vandhuller i løbet af 1-2 år. Nykulturer yder efter blot 3-5 år god dækning til vildtet. Der er forskel på, hvilken type jagt skoven egner sig til og designes efter, om skovejeren primært ønsker at jage fugle eller klovbærende vildt – og her kommer skovfogedens erfaring ind i billedet. Fælles er dog, at en skov med jagtformål bør være varieret, og dyrene skal kunne finde føden inde i skoven. 

Under planlægningen ser skovfogeden på den bedst mulige udnyttelse af terræn,  lavninger, skovenge, åbne områder og områder med dækning. Samtidig ved HedeDanmarks skovfogeder, hvilke maskiner, der kan bruges i driften til at opnå de  ønskede mål.

Del denne