Hjortevildt og skovdrift i balance

Tip til oktober - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2019.

Jagten på de store hjortevildtarter har gennem en lang årrække været genstand for megen forskning, debat og meningsudveksling. I disse år, hvor den samlede bestand herhjemme er større end nogensinde, sker der en række tiltag både lokalt og landsdækkende. Flere steder går naboer og konsortier sammen om fælles jagtdage for at optimere afskydningen og bestandsplejen. 

Den Nationale Hjortevildtgruppe, lokale hjortevildtgrupper, forskere, studerende og flere andre organisationer arbejder sammen med jægerne om alt fra bestandspleje, afskydningspolitik, praktisk udøvelse af jagten til vildtpleje, fodring og vildtafværgning. Alt sammen for at sikre, at skoven og landbruget kan drives i harmoni med hjortevildtet. Skovdrift og hjortevildt er som udgangspunkt ikke modsætninger, men det kræver, at bestanden harmonerer med arealernes bæreevne, og at jagtudøvelsen underbygger en fornuftig bestandssammensætning og -størrelse.

HedeDanmarks skovfogeder har lang erfaring i at balancere en aktiv skovdrift med forvaltningen af hjortevildt, så tag en snak med din lokale skovfoged, hvis du vil vide mere.

Del denne