Løvtræ: Skovens grønne guld

Tip til oktober - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2022.

Når skovens løvtræer skal skoves, sker det efter nøje overvejelser om både optimal  aflægning af kævler og god afsætning af træet. Træerne har stået i skoven i  generationer, og en god planlægning af skovningen er helt essentiel for at få den  bedste udbytte af træet. Værdien af en kævle stiger med diameteren – jo større kævle, des bedre skæreudbytte.

Ask, bøg og eg bruges til møbler og gulve. Det bedste træ bruges til luksusprodukter som dyre møbler, luksusgulve eller skibe, hvor eg er godt som skibstræ. Dette træ sælges til aftagere i Danmark og Nordtyskland. Den næste klasse løvtræ sælges til træhandlere, som eksporterer kævler til Asien med Kina som hovedaftager, hvoraf 80 % bruges til plankegulve. Den sidste del af træet sælges som flis, brænde eller celullosetræ til papirfremstilling.

I den del af råtræet, der går til langvarige forbrugsgoder som fx gulve og møbler, vil der være bundet CO2 fra træets vækst, så længe det er i brug. Når det kasseres, bruges det typisk i forbrændingsanlæg, hvorved det fortrænger fossilt brændsel og på den måde yderligere medvirker til reduktion af ny CO2 til atmosfæren.

 

Del denne