Skovens skadevoldere

Tip til september - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2023.

Skovtræer kan skades af insekter, svampe og pattedyr. I dag er metoderne for at begrænse disse skadevoldere blevet mindre i takt med lovændringer, men gennem dygtig forvaltning kan etablering og udbredelse af skadevoldere begrænses. Et godt redskab er en passende variation i skoven, som styrker bevoksningernes naturlige modstandskraft. Træerne kan beskadiges på mange måder, men ofte har det ikke vitale konsekvenser for vækst og sundhed. Oftest er nåletræ hårdest ramt af skadevoldere, mens løvtræ i noget mindre grad angribes. 

Det er forskellige sygdomme og skader, der rammer træer og bevoksninger afhængig af alder. Unge kulturer rammes af én slags skadevoldere, mens ældre bevoksninger tiltrækker andre. Sygdomme og skadedyr på skovens træer observeres løbende over hele landet for at sikre handling i rette tid. Der observeres på allerede kendte arter og på nye arter, som i stigende takt kommer til Danmark på grund af ændringerne i klimaet.

Del denne