Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
poppel

Plant poppel til energi og få tilskud

Ved at etablere poppelkulturer på landbrugsjorden fås en hurtigt voksende vedproduktion, og desuden er poplen egnet til de fleste jordbundstyper.

For at opnå tilskud til plantning af poppel er der nogle forskellige krav, som skal opfyldes:
 

Forudsætningen for nogle former for tilskud er, at der plantes mindst 2.000 popler/ha i renbestand. Hvis man vil lave blandingskultur med eksempelvis rødel eller hassel, er plantetallet 8.000 stk.

Etableringstilskud: For at kunne opnå etableringstilskud skal man være opmærksom på følgende:

  • Der skal plantes mindst 1,0 ha med energiafgrøder, og der skal være mindst 2 ha støtteberettiget jord. Tilskuddet er ca. kr. 4.200 pr. ha i etableringsåret.
     
  • På arealer, som opfylder betingelser for etableringstilskud, vil de efterfølgende år kunne opnå produktionstilskud på ca. kr. 500 pr. ha/år.

Enkeltbetaling: Opnåelse og opretholdelse af enkeltbetaling forudsætter:

  • At der plantes mindst 0,3 ha, og den enkelte mark skal være mindst 0,3 ha. Enkeltbetalingen er normalt ca. kr. 2.200 pr. ha/år.
  • At poplen skoves mindst hvert 10. år.

 

Ved ekstensivt drift vil man kunne opnå et tillæg på kr. 830 pr. ha/år. Det betyder, at der ikke må sprøjtes. og at N-normen er 75 % af 120 kg.

Bemærk: Poppel er godkendt som efterafgrøde – 0,8 ha poppel kan erstatte 1 ha efterafgrøde.

Økonomi:

Prisen på poppelflis er afhængig af markedet både lokalt og regionalt. Kvaliteten og fugtigheden af flisen er også en parameter, som spiller ind.

  • Ved 10-årig omdrift vil en normal kultur producere 600-1.000 rummeter flis pr. ha. DB kr. 5-10 pr. rummeter flis.
  • Pris for levering af planter (barrods) og plantning ca. kr. 14.000 pr. ha ekskl. moms afhængig af arealstørrelse. Små arealer (under 3 ha) efter individuel vurdering.
  • Renholdelse i 1. vækstsæson efter behov.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Poppel

Vigtigt at huske:

Poppel, som høstes mindst hvert 10. år må plantes inden for å- og søbeskyttelseslinien.
 

Poppel skal høstes mindst hvert 5. år inden for negative skovrejsnings-områder.
 

Der skal søges dispensation til plantning inden for randzonerne.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker