Energiplantning

Boost din vedproduktion og optimer udbyttet fra dit beplantede areal med energiplantning af poppel eller pil til biomasse.

Poppel og pil er hurtigt voksende træarter, der under de rigtige etableringsforhold er særligt anvendelige til produktion af flis til varmeproduktion.

Kontakt os for at få et tilbud på energiplantning nu – eller læs mere om poppel og pil her på siden.

Energiplantning som alternativ til alm. afgrøde eller skovrejsning

Energiplantning er et godt alternativ til alm. afgrøde, hvis du vil sikre arealstøtte, samtidigt med at du ønsker at øge jagtværdien på dine arealer. Det kan ligeledes være et fint økonomisk alternativ til skovrejsning, hvis du ikke kan få tilladelse eller tilskud til skovrejsning. Ved plantning af træer med fokus på høj vedproduktion er du ligeledes med til at sikre Danmark en vedvarende energikilde, mindske udvaskningen af nitrat samt sikre binding af CO2 og rent drikkevand.

Arealstøtte til poppel og pil

Du kan få arealstøtte (landbrugsstøtte) til poppel eller pil, hvis du overholder en række krav for etablering og drift af arealet. Læs mere om kravene til arealtilskuddet her på siden eller kontakt os for at få en vurdering af din plan for etablering af poppel eller pil til biomasse.

Poppel til energitræ

Poppel (Populus) er en slægt i pilefamilien af hurtigt voksende løvtræer, der kan blive op til 15-20 meter høje – hvoraf nogle arter i Danmark også er kendt som asp. Der findes i dag dog mange forskellige typer af poppel. Til energiproduktion anbefaler HedeDanmark dog typen OP 42 (klon fra Oxford Paper, hybrid mellem 2 balsampopler), som er hårdfør, sjældent bliver ramt af sygdom og ved test har demonstreret det største afkast.

Poplens jordtyper

Ved at etablere poppelkulturer fås en hurtigt voksende vedproduktion, der er egnet til de fleste jordbundstyper. Der kan dog være problemer med stormfald ved meget vandholdig jord. Det skyldes rod/top-forholdet, som er forkert pga. den store bladmasse i forhold til roden. 

Krav til poppel med arealtilskud:

 • Spor og foragre må udgøre op til 20 % af et areal
 • Man skal etablere mindst 1 ha – den kan dog fordeles med mindst 0,3 ha pr. mark
 • Arealet klargøres som et almindeligt såbed
 • Der skal bibeholdes intensiv pleje og drift af kulturen

Udbytte af poppelkultur

I en veletableret bevoksning vil der kunne høstes 600-1.000 rm flis/ha hvert 10. år. Prisen på poppelflis er afhængig af markedet både lokalt og regionalt. Kvaliteten og fugtigheden af flisen er også en parameter, som spiller ind. Omkostningerne til plantning og pleje afhænger typisk bl.a. af arealstørrelsen. 

Udfyld formularen nederst på siden for at få et uforpligtende tilbud på plantning og pleje.

Sådan dyrkes poppel

 • 1. Arealet klargøres som et almindeligt såbed
 • 2. Der plantes minimum 1.000 planter pr. ha – vi anbefaler min. 1.500 planter pr. ha
 • 3. Ukrudtsbekæmpelse de første år
 • 4. Høst hvert 10. år

Ukrudtsbekæmpelsen er vigtig for at sikre en god start på kulturen. Arealet skal også være fri for græsser, da det er en stor konkurrent til vand og næring. Når popler er kommet godt i gang, er det ikke nødvendigt at renholde arealet.

Hvis der er et højt vildttryk i området, kan det være nødvendigt at hegne arealet for at undgå, at træerne bliver fejet eller bidt de første år.

Høst af popler

Når træerne er blevet høstet, skyder de igen fra stødet. Dermed kommer der flere stammer, men to eller tre stammer bliver dominerende, og efterhånden visner de andre ned. HedeDanmark anbefaler en model, hvor der høstes hvert 10. år. Derved kan det udføres med maskiner, som er kendt fra skovbruget. Det vil også være muligt at skove træerne manuelt.

Pil til energitræ

Pil (Salix) er en slægt af hurtigt voksende løvtræ og buske, der kan vokse i fugtige områder og blive op til 10 meter høj. Energipil udnytter udvalgte arter af pil, som har en særligt hurtig og kraftig vedproduktion, til at producere biomasse i korte høstcykler på 3-4 år. 

Fakta om pil:

 • Nogle pilearter kan vokse op til 2 meter om året
 • Der findes ca. 400 forskellige pilearter i verden – heraf er ca. 25 naturlige i Danmark
 • Til energitræ anvendes særligt udvalgte pilearter/hybrider
 • Piletræet har i de fleste tilfælde en levetid på maksimalt 50 år
 • Pilearter til energitræ har typisk en kortere levetid

Udbytte af pil

Nogle undersøgelser viser et udbytte på op til 12-14 tons tørstof pr. ha, når pilekulturen er veletableret. Der kan dog være stor variation i udbyttet, alt efter hvordan plantagen er etableret (Aarhus Universitet 2010). I mange tilfælde vil udbyttet dog være lavere.

Pil til energitræ

Krav til pil med arealtilskud

 • Arealet klargøres som et almindeligt såbed
 • Der plantes minimum 8.000 planter pr. ha
 • Ukrudtsbekæmpelse de første år
 • Høst hvert 3-4. år

Poppel eller pil til energitræ

I de fleste tilfælde anbefaler vi poppel til din energiplantning. En plantning med poppel vil på grund af den lavere høstfrekvens minimere høstomkostningerne og bevare jagtmulighederne i en længere periode. Kontakt os for at få en konkret vurdering af mulighederne på dit areal.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres behov. Ved adresse og postnummer bedes du angive oplysninger på det område, hvor opgaven/projektet ønskes udført.