Grønne tage

Få et inspirerende og grønt miljø på toppen – med grønne tage kan I både få en bedre og mere attraktiv udnyttelse af jeres bygninger og samtidig bidrage positivt til klima- og naturløsninger.

Et grønt tag er et tag, der anvender levende planter i det øverste lag af tagfladen. Modsat traditionelle tagbelægninger som tegl eller tagpap får man ved at etablere et grønt tag på sin bygning et udtryk, der adskiller sig meget markant fra de øvrige bygninger i byrummet. Derudover får man en funktionel tagbelægning, der klimasikrer mod nedbør.

Grønne tage består af

Et grønt tag opbygges af en række lag, der varierer efter typen af grønt tag. De fleste løsninger har dog en række lignende elementer:
 
 • 1. Tagkonstruktion 
 • 2. Dampspærre/fugtmembran
 • 3. Rodspærre, der forhindrer uønsket rodvækst
 • 4. Drænlag
 • 5. Vækstlag
 • 6. Planter
Planterne på det grønne tag består typisk af græs eller stenurter (sedum), der giver det karakteristiske grønne, røde eller brune udseende og mellemlange vækst. Principielt kan der dog gro alt fra mosser og urter til buske og træer på et grønt tag. Det er i mange tilfælde dog hensigtsmæssigt at vælge planter, som tolererer tørke, da der er forhøjet risiko for udtørring i perioder uden nedbør. 

Grønne tagtyper

Inden for grønne tage skelner vi mellem tre hovedtyper, der dimensioneres forskelligt for at tilgodese den vegetation, I ønsker på taget.

  Ekstensivt Semi-intensivt Intensivt
Vækstlag typisk < 120 mm typisk 120-250 mm typisk > 250 mm
Vegetation sedumarter, mosser,
urter og græsser
græsser, bunddække, stauder og mindre buske et bredt spektrum af planter, buske og træer
Plejeniveau (vanding
og vedligehold)
lavt (næsten ingen
vanding og pleje
moderat (varierende) højt (regelmæssig
vanding og pleje)
Ophold/adgang sjældent ofte ja
Vægt (i vandmættet
tilstand)
fra 50 kg pr. m2 ca. 200-400 kg pr. m2 op til 1.200 kg pr. m2
Relativ pris lav medium høj

Kilde: Green roofing guideline, FLL. (Skov & Landskab, juli 2013)

Hvilken type grønt tag skal vi vælge?

De fleste etablerer et ekstensivt grønt tag for at begrænse pleje og vanding. Samtidigt stiller det ekstensive grønne tag – pga. den reducerede vægt – de færreste krav til tagkonstruktionen og er generelt en mindre investering for bygningsejeren. Uanset, hvilket grønt tag I ønsker, kan vi dog stå for etablering. Bestil et uforpligtende tilbud og få vejledning i, hvilken løsning I bør vælge til jeres grønne tag.

Grønne tage som klimasikring

grønne tage

Klimasikring handler i de fleste tilfælde om afledning eller forsinkelse af vand. Planterne i et grønt tag optager en del af det vand, der falder på taget, samtidigt med at vækst- og drænlag opbevarer og forsinker regnvandet, så nedløbssystemer og kloakker aflastes ved store mængder nedbør.

Økonomiske fordele ved grønne tage

 • Et grønt tag kan forøge værdien af en ejendom uden at forøge dens størrelse.
 • En reducering af vandafledning til kloak betyder en reducering af kloakledningens dimensioner. Et grønt tag fremtidssikrer derved bygningen for fremtidig lovgivning om vandafledning.
 • Et grønt tag isolerer mod kulde om vinteren og afkøler bygningen om sommeren og forlænger byggekonstruktionens levealder væsentligt.
 • Et grønt tag signalerer miljørigtig virksomhed.

Økologiske fordele ved et grønt tag

 • Et grønt tag tilbageholder op til 70 % af den årlige nedbør og belaster derved ikke kloaksystemet, men giver derimod regnvandet tilbage til vandets naturlige kredsløb.
 • Det grønne tag udligner ekstreme temperatursvingninger og bidrager til højere luftfugtighed, som er sundere at indånde.
 • Tagvegetationen reducerer mængden af støv og skadelige stoffer i luften og bidrager derved til et sundere byklima.
 • Solenergien udnyttes fuldt ud gennem fotosyntesen, som optager CO2 og afgiver ilt.

Derfor skal I vælge os til etablering af grønt tag

Vi samarbejder med flere forskellige leverandører og vælger altid den bedste og billigste løsning af grønne tage i forhold til jeres behov. Når vi etablerer jeres grønne tag, sætter vi sikkerhed i højsædet – både i forbindelse med udførelsen og efterfølgende brug.

Hvem kan få etablering af grønne tage hos HedeDanmark?

Vi etablerer grønne tage for private, boligselskaber, boligforeninger, virksomheder, kommuner og institutioner mv. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Etablering af grønne tage i hele landet

HedeDanmark er en landsdækkende virksomhed, men vi arbejder lokalt. Det betyder, at vi kan drage nytte af de ressourcer, vi som en stor virksomhed har, samtidig med at vi er lokalt til stede i hele Danmark med driftscentre og leverandører. 

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres behov. Ved adresse og postnummer bedes du angive oplysninger på det område, hvor opgaven/projektet ønskes udført. 
Vi udfører ikke opgaver for privatpersoner og yder kun rådgivning i forbindelse med opgave/projekt.