Flishugning

Hvordan produceres træflis bedst muligt, og hvordan får du den bedste pris for din flis? Find den rigtige løsning til flishugning herunder eller med hjælp fra vores skovfogeder.

Flis er gået fra at være et restprodukt til en vigtig ressource – både for dig som skovrejer og de mange varmeværker mv., der aftager flisen. Flere og flere varmeværker konverterer deres brug af olie og kul til forbrænding af flis, hvilket er en fornybar ressource. Kvaliteten og prisen på flis varierer dog i lige så stort omfang som god og dårlig rødvin. Læs hvordan vi gennem den rigtige flishugning sikrer gode priser og sikker afsætning af din flis.

Flishugningen optimerer skovens samlede værdi

I HedeDanmark håndterer vi årligt ca. 2,0 mio. rummeter flis og producerer flis af stort set alle træarter. I mange tilfælde sker flisproduktionen ved tynding som en naturlig del af skovdriften. Tyndingen bevarer et varieret skovbillede samt sikrer optimal vækst af skovens mere værdifulde træer, der kan anvendes som bygningstømmer eller i møbelproduktionen. 

Få en bedre pris med den rigtige metode

For at du kan opnå den mest optimale kvalitet af din flis, er det i langt de fleste tilfælde nødvendigt at lade træet tørre inden den efterfølgende flishugning. Henover en sommer opnår vi for det meste en god udtørring, hvor fugten trækkes ud af træet, og træerne smider deres nåle, hvorved størstedelen af næringsstofferne bliver i skoven.

Således opnås en mere optimal brændværdi og dermed en bedre afregningspris.  

Produktion af tør flis: høj afregningspris – lang produktionstid

  • 1. Skovning: maskinelt eller manuelt ved selektiv skovning, renafdrift el.lign.
  • 2. Sortering: gavn- og flistræstakke og bunker af grene og toppe opbygges i skoven eller ved nærtliggende pladser.
  • 3. Tørring: flistræ i stakke og flisranker tørrer gennem sommeren.
  • 4. Flishugning: udføres ofte med terrængående flishugger eller lastbilhugger.
  • 5. Transport: flisen læsses fra f.eks. terrængående flishugger til lastbil for effektiv transport.
  • 6. Salg: afsættes ofte direkte til varmeværket med gode afregningspriser.

Produktion af frisk flis: lavere afregningspris – kort produktionstid

Hvis man af forskellige årsager ikke har tid til at lade træerne tørre, kan flisen hugges friskt. Derved kan vi spare tørringsfasen – #3 i processen. Dette kan afkorte produktionstiden betragteligt, men medfører dog ofte en lavere afregningspris for dig pga. det større fugtindhold.  

Flishugning

Primære maskintyper, vi anvender ved flishugning:

  • Terrængående flishugning: designet til at køre i skovens hugstspor, hugger træet, der er lagt i hugstsporene. Flisen blæses i en monteret kasse og leveres ved aftalt flislager/container
  • Lastbilhugger: monteret på en lastbil og har ofte en temmelig stor kapacitet, der kan hugge træer helt op til 1 meter i diameter. Bruges til flis udkørt til vej, og via en tud blæses flisen i en stak på jorden eller i container
  • Flispaket: En kraftig maskine, som kan hugge GROT (GRene Og Toppe) direkte på afdriftsarealer og også flis fra bevoksninger 

Udover maskinløsningerne herover har HedeDanmark adgang til mange andre maskintyper, som er specialiseret til at producere flis på specifikke måder. Uanset dine behov kan den mest optimale løsning derfor altid sammensættes i samarbejde med en af vores skovfogeder.

Stort netværk giver sikkerhed for afsætning

HedeDanmark leverer bl.a. store mængder flis til kraftvarmeværker og varmeværker, der i stigende grad omlægger deres energiproduktion til flis. Gennem vores omfattende netværk af aftagere samt en præcis dokumentation af flismængde, kvalitet og certificeret bæredygtig produktion (SBP-certificering - Sustainable Biomass Program) kan vi altid tilbyde konkurrencedygtige priser, hvis du f.eks. vælger både flishugning og afsætning gennem HedeDanmark.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres behov. Ved adresse og postnummer bedes du angive oplysninger på det område, hvor opgaven/projektet ønskes udført.