Frø til produktion af træer og buske – salg og udvikling

Bestil frø til dyrkning af juletræer eller en lang række andre træer og buske. HedeDanmark Skovfrø sælger og udvikler kvalitetsfrø til både løvfældende og stedsegrønne arter. Se udvalget og bestil nu.

Kontakt os nu for lagerstatus på den proveniens du er interesseret i.

HedeDanmark Skovfrø leverer frø til produktion af buske og træer, såvel løvfældende som stedsegrønne arter til planteskoler, skov- og juletræsdyrkere samt andre frøhandlere i Europa, og vi kan tilbyde et stort udbud af frø af høj kvalitet fra bevoksninger og frøplantager. Frø, der er velegnede til danske og europæiske forhold. 

Produkter og priser

Find og download vores produkt- og prisliste.

Spørg os om frø

Kontakt os nu, hvis du har spørgsmål.

Vores frøplantager

Alle vores frø stammer fra nøje udvalgte plantager, og sikkerhed for oprindelsen er vores mærkesag. HedeDanmark har gennem mange år arbejdet med forædling af træer og buske til anvendelse i de europæiske skove, parker og haver. Forædlingsarbejdet på vores plantager kræver et vedholdende fokus for at imødekomme kundernes ønsker og krav til fremtidens plantemateriale. Når et nyt ønske eller formål opstår, udvælger vi den bedste genetik til opgaven. 

Sådan udvælger vi den rigtige genetik

Sådan udvælger vi den rigtige genetik

Udvælgelsen af den nye genetik kan ske på sundhed, form, tilvækst, hårdførhed eller andre specifikke karakterer som farve, manglende torne eller lignende. Når den optimale genetik er fundet, sammensættes de udvalgte kloner i en frøhave. Disse frøhaver er lokaliseret i en række plantager i det midtjyske med minimal mulighed for fremmedbestøvning.

Serviceydelser, vi tilbyder

Ved siden af vores store udbud af kvalitetsfrø tilbyder vi en række ydelser og varer, der er relateret til frø.

Forbehandling

En lang række frø af forskellige arter kræver en forbehandling i op til 1,5 år, før frøet vil spire. Vi er behjælpelige med forbehandling af frøet. Dette forudsætter dog, at ordren er modtaget rettidigt. Det vil for løvtræsfrø sige 1 år inden ønsket levering og for nåletræsfrø senest 6 måneder inden ønsket levering. Ligeledes tilbyder vi tilsætningsstoffer til hjælp under forbehandling og udsåning.

Etablering af skov ved såning

Etablering af skov ved såning

På baggrund af mange års erfaringer ved vi, at der ikke findes én model for etablering af skov ved såning, der kan bruges overalt, men at man skal bruge individuelle løsninger til det enkelte projekt. Der er både fordele og ulemper ved at etablere skov ved såning, og man bør kun anvende såningsmetoden på projekter, hvor man kan acceptere de ulemper, der nu engang er ved såningen.
 

Fordele ved såning:
 
 • Potentielt meget billigere end plantning
 • Intakt og god rodudvikling
 • Tørkeresistente kulturer
 • Mange planter pr. arealenhed
 • Nemt at blande træarter; giver risikospredning i kulturfasen – hvis en art falder ud, er der stor sandsynlighed for, at en anden art udfylder hullet
 • Giver et mere naturligt skovbillede
Ulemper ved såning:
 
 • Mere usikker end plantning
 • Frø og kimplanter er attraktive for gnavere, fugle og hjortevildt
 • Måske mere følsom over for ukrudtskonkurrence
Vi tager højde for lokale forhold
Ligesom med plantning er der nogle forhold, man skal tage højde for, når man planlægger en såningskultur:
 
 • En stor del af de frøarter, vi arbejder med i de danske skove, kræver en forbehandling på op til 1 år, før frøet kan spire. Derfor skal planlægningen foregå i god tid
 • Det sikreste resultat opnås ved blandingskulturer
 • Man kan anvende lokalt indsamlet materiale, hvis der af anden grund er præference for det; f.eks. agern eller bog (når formeringsmateriale anvendes i egen skov, skal det ikke være kåret)
Søger du såning af skov?
Vi er behjælpelige med gode råd, vejledning, frø og medvirken ved såningsprojekter.

Såberegning

Den viden, vi får under arbejdet med frøet, skal i vides muligt omfang følge frøpartiet ud til kunden. Derfor tilbyder vi som noget nyt at udarbejde et forslag til såberegning. Såberegningen må dog kun tages som et forslag, da vi ikke har tilstrækkelig viden om praktiske forhold, såtidspunkt og individuelle ønsker til det enkelte parti. Såberegning kan bestilles sammen med frøet.

Del denne

Mikkel Andersen
Mikkel Andersen

Overassistent

T: +45 23678627


NB: Salg - indhøstning - Georgien - laboratorie - PQ-kvalitet - online salg

Poul Elgaard
Poul Elgaard

Driftsleder

T: +45 21700464


NB: Projektansvarlig - indhøstning

Thomas Toftgaard
Thomas Toftgaard

Afdelingschef

T: 23 35 92 46


Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres behov (typisk via telefon).