Bioaske

Med bioaske på dine marker får du en velafprøvet og billig gødningskilde. Den kan indgå i gødningsplanen på lige fod med både handels- og husdyrgødning.

Når kraftværker afbrænder halm og træ, omdannes en del af brændslet til aske. Asken kan med fordel bruges som en billig kilde til fosfor og kalium. I modsætning til de organiske produkter er der et meget lille indhold af kvælstof i asken, så aske belaster ikke din kvælstofkvote.

Gode grunde til at modtage bioaske:

  • Du reducerer dine gødningsudgifter markant
  • Du får tilført kalium, fosfor, magnesium samt en række mikronæringsstoffer
  • Du får asken leveret på marken
  • Du får en præcis deklaration af asken
  • Du kan sikre dig en stabil gødningsleverance i de kommende år
  • Aske øger ikke kravet til efterafgrøder

Aske kan bruges som gødning på alle arealer og udbringes på alle tidspunkter af året – også i flere år i træk, så længe reglerne i Bioaskebekendtgørelsen overholdes. 

Aske skal ikke indarbejdes i jorden, så længe der ikke dyrkes andet end korn- og frøafgrøder et halvt år efter, at marken har modtaget aske. 
 

Aske Mængde pr. ha
Mængde 1-8 tons
Fosfor 10-70 kg
Kalium, kg/ha 40-250 kg

Kan sammenlignes med handelsgødning

De seneste store landsforsøg med halmaske som gødning med fokus på kalium dækker over 3-årige forsøg i korn. 

Resultatet var, at en tildeling af halmaske havde samme effekt i dyrkningsåret og de to efterfølgende år som en årlig tildeling af handelsgødning (kaliumchlorid). Halmaske kan altså direkte sammenlignes med handelsgødning.

Samtidig er risikoen for, at aske giver strukturskader på din jord væsentligt mindre, end når du modtager gylle. Aske udbringes ofte på stubjord lige efter høst, hvor jorden er tør og ikke pakker. Asken kan også blive udbragt i afgrøden. Aske kan udbringes året rundt, så længe det ikke er på arealer, hvor der er risiko for afstrømning til søer, dræn og vandløb – for eksempel ved store regnskyl.

Erfaren samarbejdspartner

HedeDanmark har stor erfaring med håndtering af restprodukter til jordbruget, herunder eksempelvis biogødning (spildevandsslam).

Vi kan derfor sikre dig en nem og sikker levering af asken. Vi sørger naturligvis også for al den lovpligtige papirdokumentation, og du kan være sikker på, at alle love og regler er overholdt. 

Halmaske skal overdækkes, med mindre asken udspredes kort tid efter modtagelsen. 

Se på gødningskortet, hvad vi kan levere i dit område

Vi er certificerede

Som en virksomhed inden for det grønne område er det naturligt for os at være certificerede efter kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001). Som kunde garanteres du herved, at vi har styr på vores systemer og processer. Vi optimerer og standardiserer løbende vores arbejdsgange og garanterer fuld sporbarhed i vores arbejde. Vi er desuden certificerede til at håndtere ISCC-certificerede restprodukter til biogas.

Vi bliver årligt kontrolleret af eksterne auditører, som tjekker, om vi overholder de opstillede mål og krav, vi har sat. Klik på certificeringerne for at se vores nyeste certifikater.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Brian Ronald Hansen
Brian Ronald Hansen

Projektleder

T: 21 61 30 12


NB: Region Sjælland – Biogødning og Bioaske

Majbrith Kris Christiansen
Majbrith Kris Christiansen

Projektleder

T: 21 71 36 25


NB: Region Sjælland – Biogødning og Bioaske

Christian Rydahl
Christian Rydahl

Projektleder

T: 40 31 94 10


NB: Midtjylland – Biogødning og Bioaske

Kristian Birkmose
Kristian Birkmose

Projektleder

T: 40 16 61 72


NB: Region Syddanmark – Biogødning og Bioaske

Kasper Axelsen Nielsen
Kasper Axelsen Nielsen

Projektleder

T: 21 69 26 79


NB: Nord- og Midtjylland – Biogødning, Bioaske, Gyllefibre, Gips og Have-/Parkaffald