Græsslåning og græspleje med stordriftsfordele – til virksomhed, boligforening, skole, kommune mv.

Bliv en del af et større rutenet og få græsslåning og græspleje af høj kvalitet til lave priser. Bestil et tilbud nu eller kontakt os for at høre mere.

Græsplænen er et markant element i de fleste parker, gårdanlæg, haver, sportspladser mv. Det er typisk noget af det første, jeres gæster, borgere eller kunder ser, når de ankommer. Derfor er græsslåning (også kendt som græsklipning) en af de vigtigste aktiviteter på de fleste udearealer for at sikre et godt indtryk. Korrekt græsslåning, der giver en flot græsplæne både på kort og lang sigt, kræver dog mere ekspertise, planlægning og erfaring, end de fleste er klar over.

Almindelige problemer med græsplæner

 • Mos i græsplænen
 • Ukrudt i græsplænen
 • Visne pletter i græsplænen
 • Huller i græsplænen
 • Muldvarpe eller mosegrise
 • Gule pletter i græsplænen

Muldvarpe og mosegrise kan kræve bekæmpelse med fælder, men med korrekt græsslåning og græspleje kan I minimere de fleste problemer med jeres græsplæne. Læs mere herunder for at se, hvordan vi sikrer flotte græsplæner på tusindvis af lokationer for virksomheder, kommuner, boligselskaber, skoler mv.

Hvilke aktiviteter udfører I for at pleje græsset?

Vi tilpasser altid vores græspleje efter jordbundsforholdene, tilstanden af plænen og ikke mindst jeres ønsker til udtryk og økonomi. Et udvalg af de vigtigste aktiviteter, vi kan vælge at udføre i græsplejen, kan være:
 

 • Besigtigelse, analyser og kontrol af græsplænen: det er tydeligt at se, om et græsareal er passet og plejet, som det skal, men det kræver ekspertise at identificere årsagen, hvis der er problemer i græsarealet. Vores medarbejdere analyserer jordbundsforhold og identificerer sygdomme, svampe eller mangelsymptomer for at tilrettelægge den rigtige græspleje.
 • Udarbejdelse af plejeplan og dokumentation for plejen: for at vi kan arbejde fleksibelt og effektivt i stordrift uden at forstyrre vores kunder, anvender vi både plejeplaner, gødningsplaner og løbende dokumentation, der sikrer, at I altid er enig i og kan kontrollere, at plejen udføres korrekt og som aftalt.
 • Plæneluftning/vertikalskæring: plæneluftning forhindrer, at græssets rødder bliver ”kvalt” i gammelt materiale, blade eller mos. Vi lufter typisk plænen og fjerner mos maskinelt med en plænelufter.
 • Fjernelse af blade: for både at sikre optimale lysforhold til græsset og et flot udtryk året rundt fjerner eller findeler vi typisk blade og andet materiale manuelt eller maskinelt efterår og forår.
 • Såning: alle plæner har brug for løbende foryngelse i mindre eller højere grad. Når det er nødvendigt, sår vi typisk med såmaskine eller ved sprøjtesåning på besværlige områder.
 • Gødning: tilføjelse af organisk eller ikke-organisk gødning sikrer ”brændstof” til en god vækst og ændrer næringsforholdende, så nogle typer af ukrudt i græsset ikke kan trives.
 • Topdressing: vi kan tilføje den rigtige topdressing efter behov for at sikrer en jævn overflade og stimulering af græssets vækst.
 • Kalkning: for at bibeholde den optimale pH-balance for græsset og skabe dårligere betingelser for f.eks. mos vurderer vi løbende, om der skal tilføjes kalk til jeres græsareal.
 • Græsslåning: klipningsperioden, frekvensen og højden er afgørende faktorer for en god græsslåning. I de fleste tilfælde aftaler vi enten et fast antal månedlige slåninger, eller at græsset holdes i en fastsat højde for at sikre et flot udtryk og en sund plæne.
 • Kantskæring: kantskæring er ikke nødvendigt for selve græsplænen, men en præcis kantskæring kan være en rigtig god investering, der giver et samlet udtryk af et meget velplejet areal.
 • Vanding: en velplejet græsplæne er hårdfør og klarer uden problemer de fleste tørkeperioder, ved at vi tilpasser vores øvrige græspleje efter nedbørsforholdende. Derfor anbefaler vi generelt ikke vanding. Dog kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at vande for at sikre et flot udtryk året rundt på særligt vigtige steder – f.eks. foran virksomheden eller i haveanlæg, hvor græsplænen er et centralt element.
 • Sprøjtning/kemi: i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anvende kemisk ukrudtsbekæmpelse på et græsareal for at sikre et flot resultat. Vi anvender kun godkendte og skånsomme sprøjtegifte.
 • Skadedyrsbekæmpelse af muldvarpe, rotter, mosegris osv.: vores grøn pleje medarbejdere er uddannede i effektiv bekæmpelse af muldvarpe og andre skadedyr, der kan ødelægge plænen. Ved konstatering af rotter kan vi anvende egne skadedyrsbekæmpere, der er certificerede rottebekæmpere med hunde, fælder og gift. 

Hvad koster græsslåning?

Prisen på græsslåning hos os afhænger primært af arealstørrelsen, men kan dog variere efter placeringen i forhold til vores eksisterende rutenet, hvilke maskiner vi kan anvende, og om græsslåningen udføres i kombination med andre ydelser. Bestil et tilbud nu for at høre jeres pris på græsslåning.

Hvordan foregår græsslåning i stordrift?

Vi udfører grøn pleje på tusindvis af lokationer overalt i Danmark og har en omfattende maskinpark til alle typer af opgaver. Ved at udnytte vores materiel og mandskab effektivt og planlægge vores ruter optimalt kan vi minimere vores udgifter til driften af jeres arealer. Det er de fordele, I vil møde, når I kan få grøn pleje af høj kvalitet til lave priser. 

Hvilke maskiner anvender I til græsslåning?

Til de fleste græsplæner anvender vi græsklippere til industri, og de styres af en af vores erfarne græspiloter. Med den kombination kan vi klippe et stort græsareal på meget kort tid og samtidigt sikre høj kvalitet i slutresultatet.

 • Benzindrevne græsklippere: Vores større græsklippere er benzindrevne og har en stor klippebredde og høj hastighed, der sikrer en stor effektivitet under optimale omstændigheder. Der køres dog altid efter forholdende for at garantere både sikkerhed og et flot resultat.
 • Eldrevne græsklippere: Vi anvender professionelle, eldrevne robotklippere bl.a. til støjreduceret græsklipning for boligselskaber.
 • Græstrimmere og buskryddere: Gode græstrimmere og buskryddere, der hurtigt klarer kanter og uregelmæssige områder, er standardudstyr for alle vores grøn pleje medarbejdere.
 • Specialmaskiner til særlige forhold: Vores udvalg af specialmaskiner gør det muligt for os at tilbyde effektiv græsklipning på alle arealtyper.

Vi tester og udvikler i samarbejde med partnere løbende nye teknologier og maskiner, såsom industrielle robotklippere, der i fremtiden kan give vores kunder billigere græsslåning. 

Kan vi få sprøjtefri plænepleje?

Vi har stor erfaring med sprøjtefrie metoder til at holde græsset grønt, tæt og fri for ukrudt, og vi tester løbende nye skånsomme værktøjer, midler og metoder. Til sprøjtefri pleje af græsplæner anvender vi bl.a. i særlig grad:

 • vertikalskæring, der fremmer græssets evne til at formere sig, så en tættere græsplæne opnås
 • prikning, der giver græsset lettere adgang til ilt, vand og næring
 • topdressing, der stimulerer græssets vækst og vitalitet, sikrer en jævn overflade og minimerer risiko for tørkeskader
 • eftersåning, der værner græsplænen mod ukrudt, fordi græstæppet bliver tættere 

Ved at give græsset de bedst mulige betingelser og skabe vilkår, som er dårligere for ukrudtet, kan vi i mange tilfælde fortrænge eller mindske ukrudtet i plænen.

Kan I tilbyde støjreduceret græsslåning?

Vores mest effektive græsklippere støjer, men er til gengæld hurtige til at afslutte græsslåningen, så støjgenerne minimeres, samtidigt med at jeres udgifter reduceres. Ønsker I støjreduceret græsslåning i særligt følsomme områder, kan vi dog sammensætte en plejeplan, hvor vi kun anvender støjsvage metoder. Det vil typisk være eldrevne maskiner og manuel græspleje.

Hvem kan få græsslåning af HedeDanmark?

Vi udfører bl.a. græsslåning og græspleje for kommuner, boligforeninger, boligselskaber, skoler, forsyningsvirksomheder og alle typer af små og store virksomheder i Danmark. For at vi kan garantere lave priser, tilbyder vi dog ikke græsslåning og græspleje til private boligejere.

Hvor har I driftscentre? Er I landsdækkende?

Hvor har I driftscentre? Er I landsdækkende?

Hurtige løsninger og lokal viden er vigtigt for mange vores kunder. Derfor har vi etableret et landsdækkende netværk af lokale driftscentre og leverandører, så vi kan sikre hurtige løsninger i alle brofaste hjørner af Danmark.  

Hvorfor skal vi vælge HedeDanmark til græspleje?

 • vi har stor viden om græspleje, klipning og gødskning
 • vi hjælper med at tilrettelægge og koordinere indsatsen og græsslåningen
 • vi har alle de nødvendige maskiner
 • vi udarbejder plejeplaner med plejetiltag, så arbejdet udføres korrekt
 • vi udfører jordbundsanalyser og præcise gødningsplaner, så der skabes den bedste grobund for græssets sundhed og slidstyrke
 • vi sørger for, at jeres græspleje udvikler sig med nye, bedre metoder og maskiner

Kan vi få græsslåning uden andet?

Ja. Vi kan sammensætte en aftale med præcis de ydelser, I ønsker. I de fleste tilfælde kan vi dog tilbyde attraktive vilkår på en samlet grøn plejeindsats hos jer, hvilket f.eks. omfatter både græsslåning, græspleje, hækklipning, pleje af bede og blomster mv. I kan også kombinere jeres grøn pleje med en vintertjeneste-aftale hos os for at få al jeres drift af udearealer samlet hos én leverandør.

Del denne

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).